Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Powrót do zwolnienia podmiotowego w VAT możliwy, ale po...
http://sxc.hu/
Tax Care

Powrót do zwolnienia podmiotowego w VAT możliwy, ale po roku

Realizowanie sprzedaży w pewnym limicie zwalnia podatnika od płacenia podatku VAT. Nie każdy jednak musi ze zwolnienia skorzystać. Decyzję o zrzeczeniu się tego prawa warto przemyśleć – na możliwość ponownego wyboru zwolnienia trzeba czekać ponad rok.

Od momentu rozpoczęcia działalności i dokonania pierwszej transakcji do chwili, kiedy opodatkowana sprzedaż osiągnie określoną wartość, przedsiębiorca nie musi płacić podatku VAT.  Tą granicą jest kwota 150 000 zł dla sprzedaży w poprzednim roku podatkowym. Jeśli natomiast rozpoczęcie działalności będzie miało miejsce w trakcie roku podatkowego, limit stanowić będzie proporcja 150 000 zł w stosunku do okresu prowadzenia firmy dla sprzedaży przewidywanej w roku podatkowym. 

Do wartości sprzedaży nie wlicza się jednak dostawy towarów oraz świadczenia usług zwolnionych od podatku (przedmiotowo), a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez przedsiębiorcę do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ze statusu podatnika VAT zwolnionego można jednak zrezygnować, a po rezygnacji znów do niego powrócić. Obydwie decyzje mogą okazać się dla podatnika korzystne. Sam powrót (a zatem ponowny wybór zwolnienia) opłaca się zwłaszcza, gdy przedsiębiorca większość transakcji przeprowadza z osobami niebędącymi czynnymi podatnikami VAT lub kiedy na potrzeby swojej działalności dokonuje nieznacznych zakupów.

Trzeba czekać rok

Niestety ze zmianą statusu podatnika na potrzeby VAT-u trzeba się wstrzymać – i to na długo. Przedsiębiorca, który zrezygnował ze zwolnienia z VAT-u może do niego powrócić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym od zwolnienia odstąpił. Innymi słowy, jeśli rezygnacja z prawa nastąpiła np. w marcu b.r., ponowny wybór zwolnienia będzie możliwy dopiero od 1 stycznia 2015 r.

Niezbędne zawiadomienie fiskusa

W przypadku powrotu przedsiębiorcy do zwolnienia podmiotowego z VAT, fiskus musi ponownie wypisać go z rejestru czynnych podatników VAT. Należy zatem złożyć w urzędzie aktualizujący druk VAT-R w okresie tygodnia, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana. Składający musi w nim m.in. wskazać, iż na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług będzie korzystał ze zwolnienia oraz podać pełną datę, od której to nastąpi, odpowiednio w polach 30. i 38.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments