Postępowanie egzekucyjne nie wyklucza odpowiedzialności...
http://sxc.hu/
Tax Care

Postępowanie egzekucyjne nie wyklucza odpowiedzialności karnej za wykroczenie skarbowe

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji jest doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego jego obowiązków. Równolegle jednak fiskus może wymierzyć karę grzywny na mocy przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie bowiem z art. 16 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zastosowanie środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym nie jest przeszkodą do wymierzenia kary w postępowaniu karnym w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku.

Odrębny proces

Warto rozróżnić egzekucję administracyjną od postępowania karnego skarbowego. Przedmiotem postępowania egzekucyjnego w administracji są m.in. podatki. Egzekucja może nastąpić m.in. z rachunków bankowych, z wynagrodzenia o pracę, z ruchomości i nieruchomości, z praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z własności przemysłowej, a także z papierów wartościowych oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej.

Konsekwencją odsetki za zwłokę

Jeśli podatek (a także rata podatku oraz zaliczka na podatek) nie zostanie zapłacony w terminie, powstaje zaległość podatkowa, od której niewywiązujący się z obowiązku będzie musiał naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. Naliczane są one od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Od 7 marca br. obowiązującą stawką odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych jest 11,50%.

Za co odpowiedzialność karna skarbowa?

Natomiast przyczyną powstania odpowiedzialności karnej skarbowej nie jest samo niewywiązanie  się z obowiązku podatkowego, lecz popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego w administracji będzie jednak możliwe tylko w przypadku wykroczenia skarbowego. Rozumie się przez nie czyn zabroniony, tj. podawanie przez podatnika w składanych do urzędu deklaracjach i oświadczeniach nieprawdy bądź jej zatajanie, przez co wysokość podatku zostaje uszczuplona. Może być to także niepowiadomienie o zmianie danych objętych deklaracją lub oświadczeniem.

Za popełnienie wykroczenia skarbowego obowiązuje kara w postaci grzywny pieniężnej – w 2013 r. może ona wynieść od 160 zł do 32 000 zł.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kiedy skarbówka nie wypłaci Ci nadpłaty podatku?