Posługiwanie się sfałszowanymi kartami parkingowymi...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Posługiwanie się sfałszowanymi kartami parkingowymi będzie karane

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Karta parkingowa umożliwia osobom niepełnosprawnym parkowanie na tzw. ”kopertach” w strefach płatnego parkowania.

Konieczność zmian w przepisach wynika z rozpowszechnienia sw ostatnich latach zjawiska posługiwania się przez prowadzących pojazdy sfałszowanymi kartami parkingowymi. Są one podrabiane, kierowcy używają kart parkingowych wydanych dla członków rodziny zamieszkujących w innych miastach, czy też kart wydanych przez placówki sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Część kierowców z chęci zaparkowania w centrum miasta posuwa się dalej – posługuje się kartami parkingowymi osób, które zmarły. Wszystko przez brak wystarczającej liczby tych miejsc w centrach miast. W efekcie nieuczciwi kierowcy blokują miejsca parkingowe osobom niepełnosprawnym.

Zmiany w procedurze wydawania karty

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 23 października br. doprecyzowuje sposób umieszczenia karty parkingowej. Będzie ją trzeba umieścić za przednią szybą samochodu, a w razie jej braku - w przedniej części samochodu w taki sposób, aby możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Nowelizacja doprecyzowuje warunki uzyskania karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne.

Obecnie karty parkingowe wydaje starosta. Po zmianach będzie wydawał je przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności osobom niepełnosprawnym oraz placówkom opiekującym się osobami, które są ograniczone w samodzielnym poruszaniu się.

Karta parkingowa będzie wydawana osobie niepełnosprawnej na okres 5 lat, a placówce, która zajmuje się opieką nad tymi osobami i ich rehabilitacją – na okres 3 lat.

Utrata ważności dokumentu i kary za jego sfałszowanie

Dyrekcja placówki zajmującej się opieką nad osobami z ograniczoną sprawnością będzie musiała zwrócić kartę parkingową, jeżeli placówka nie będzie wykorzystywała samochodu do celów przewozu swoich podopiecznych. Ponadto karta straci ważność m.in. w sytuacji, gdy placówka ta utraci kartę, zostanie ona zlikwidowana oraz również w przypadku śmierci osoby, która jest posiadaczem karty.

Stworzona zostanie Centralna Ewidencja Kart Parkingowych, która będzie prowadzona w systemie informatycznym. Umożliwi to nadzór nad wydawaniem kart parkingowych i ma zapobiegać obecnym nadużyciom związanym z ich używaniem.

Za korzystanie z karty parkingowej przez osobę, która nie jest do tego uprawniona będzie groziła grzywna do 2 000 zł. Przepis ten wejdzie w życie już po 14 dniach od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Pozostałe przepisy nowelizacji będą wchodziły w życie etapami – część z nich wejdzie w życie np. 1 lipca 2014 r.

Nowelizacja trafiła do podpisu prezydenta.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zaostrzona polityka karna skarbowa dotyka też drobnych przedsiębiorców