Posługiwanie się sfałszowanymi kartami parkingowymi...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Posługiwanie się sfałszowanymi kartami parkingowymi będzie karane

Karta parkingowa umożliwia osobom niepełnosprawnym parkowanie na tzw. ”kopertach” w strefach płatnego parkowania.

Konieczność zmian w przepisach wynika z rozpowszechnienia sw ostatnich latach zjawiska posługiwania się przez prowadzących pojazdy sfałszowanymi kartami parkingowymi. Są one podrabiane, kierowcy używają kart parkingowych wydanych dla członków rodziny zamieszkujących w innych miastach, czy też kart wydanych przez placówki sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Część kierowców z chęci zaparkowania w centrum miasta posuwa się dalej – posługuje się kartami parkingowymi osób, które zmarły. Wszystko przez brak wystarczającej liczby tych miejsc w centrach miast. W efekcie nieuczciwi kierowcy blokują miejsca parkingowe osobom niepełnosprawnym.

Zmiany w procedurze wydawania karty

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm 23 października br. doprecyzowuje sposób umieszczenia karty parkingowej. Będzie ją trzeba umieścić za przednią szybą samochodu, a w razie jej braku - w przedniej części samochodu w taki sposób, aby możliwe było odczytanie jej numeru i daty ważności.

Nowelizacja doprecyzowuje warunki uzyskania karty parkingowej przez osoby niepełnosprawne.

Obecnie karty parkingowe wydaje starosta. Po zmianach będzie wydawał je przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności osobom niepełnosprawnym oraz placówkom opiekującym się osobami, które są ograniczone w samodzielnym poruszaniu się.

Karta parkingowa będzie wydawana osobie niepełnosprawnej na okres 5 lat, a placówce, która zajmuje się opieką nad tymi osobami i ich rehabilitacją – na okres 3 lat.

Utrata ważności dokumentu i kary za jego sfałszowanie

Dyrekcja placówki zajmującej się opieką nad osobami z ograniczoną sprawnością będzie musiała zwrócić kartę parkingową, jeżeli placówka nie będzie wykorzystywała samochodu do celów przewozu swoich podopiecznych. Ponadto karta straci ważność m.in. w sytuacji, gdy placówka ta utraci kartę, zostanie ona zlikwidowana oraz również w przypadku śmierci osoby, która jest posiadaczem karty.

Stworzona zostanie Centralna Ewidencja Kart Parkingowych, która będzie prowadzona w systemie informatycznym. Umożliwi to nadzór nad wydawaniem kart parkingowych i ma zapobiegać obecnym nadużyciom związanym z ich używaniem.

Za korzystanie z karty parkingowej przez osobę, która nie jest do tego uprawniona będzie groziła grzywna do 2 000 zł. Przepis ten wejdzie w życie już po 14 dniach od opublikowania nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Pozostałe przepisy nowelizacji będą wchodziły w życie etapami – część z nich wejdzie w życie np. 1 lipca 2014 r.

Nowelizacja trafiła do podpisu prezydenta.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także