Posłowie chcą wprowadzić obowiązkowe OC dla...
sxc.hu
Podatnik.info

Posłowie chcą wprowadzić obowiązkowe OC dla rowerzystów

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jeden z posłów w interpelacji nr 17881 postanowił zwrócić się do Ministerstwa Finansów z zapytaniem, czy resort zamierza opracować i wprowadzić w życie przepisy zawierające uregulowania co do zasad odpowiedzialności rowerzystów za wyrządzone szkody oraz innych spraw związanych z jazdą rowerami.

Rowerzyści czują się bezkarni

Poseł wskazał, że od trzech lat w Polsce rośnie liczba wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów (w 2010 r. tego typu zdarzeń było - 9578, w 2011 r. - 11 682, a w 2012 r. - niemal 12 000). Ponadto systematycznie rozszerzane są prawa rowerzystów, którzy często nie mają świadomości odpowiedzialności w sytuacji kolizji drogowej lub z pieszymi. Oprócz tego obecnie cyklista odpowiada za wyrządzoną szkodę na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Oznacza to, że nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia OC, tak jak np. kierowca samochodu.

W razie kolizji policja może tylko potwierdzić zdarzenie. W takiej sytuacji kiedy rowerzysta uszkodzi np. reflektor, szybę czy lusterko, to kierowca samochodu może jedynie wnieść pozew do sądu i jest to jedyna droga uzyskania odszkodowania. Z uwagi na wartość szkody, koszty postępowania i długi termin uzyskania odszkodowania droga sądową, niewiele osób decyduje się na tego typu rozwiązanie.

Rowerzyści należą do najsłabszych użytkowników dróg

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów poinformowało, że obecnie nie prowadzi, jak również nie przewiduje podjęcia prac nad przepisami zawierającymi uregulowania zasad odpowiedzialności cywilnej rowerzystów za wyrządzone szkody poprzez wprowadzenie dodatkowego ubezpieczenia obowiązkowego.  Zdaniem resortu zagrożenia wynikające z wyrządzenia przez rowerzystów potencjalnych szkód nie są szczególnie bardziej dotkliwe dla społeczeństwa niż  zwykłe ryzyka współczesnego życia.

Dodatkowo ryzyko wyrządzenia znacznej szkody przez rowerzystów jest znikome, a co najmniej o wiele mniejsze niż przez posiadaczy pojazdów mechanicznych. To właśnie rowerzyści (obok pieszych) uważani są za ˝najsłabszych˝ (najbardziej narażonych na szkody) uczestników ruchu drogowego. Dlatego to właśnie oni, jako ewentualnie poszkodowane osoby trzecie, są chronieni przez obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Powszechna kontrola wykupienia przez rowerzystów polisy OC jest praktycznie niemożliwa

Ministerstwo tłumaczy, że w przypadku wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rowerzystów należałoby stworzyć skuteczny system kontroli, a w konsekwencji - ustanowić stosowne sankcje. Oznacza to, że konieczne stałoby się ustanowienie stosownego organu kontrolującego wykonanie przez obywateli  tego obowiązku. Wiązałoby się to z dodatkowymi wydatkami budżetu państwa, ponieważ nowopowstałe organy trzeba by uposażyć w odpowiednie kompetencje, a następnie zapewnić odpowiednie środki finansowe na ich wykonanie. W konsekwencji musiałoby wzrosnąć zatrudnienie w aparacie administracyjnym, najprawdopodobniej na poziomie samorządu terytorialnego. 

Oprócz tego wprowadzając obowiązek powszechnego ubezpieczenia OC przez rowerzystów trzeba by stworzyć system identyfikacji takich pojazdów (przykładowo wprowadzenie znaku rejestracyjnego czy innego rodzaju oznaczenia identyfikującego) oraz ich użytkowników. Zdaniem resortu jest to zadanie niewykonalne, ponieważ rowery - w przeciwieństwie do pojazdów mechanicznych - są znacznie częściej przedmiotem obrotu pod postacią sprzedaży, użyczenia czy darowizny. Dodatkowo można zauważyć, że potencjalnym rowerzystą może być każdy obywatel - osoby dorosłe, młodzież, a nawet dzieci. Nie można również zapominać, że korzystanie z roweru ma charakter okresowy - ogranicza się do sezonu wiosenno-jesiennego. Z tego też względu można domniemywać, że składka, w pewnej części, byłaby płacona za zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacji, gdy taka ochrona nie jest wykorzystywana. 


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Straciłeś bliską osobę w wypadku komunikacyjnym? Należy Ci się wysokie zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku