Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Ponownie nie rozstaniemy się z paragonem fiskalnym przez...
http://sxc.hu/

Ponownie nie rozstaniemy się z paragonem fiskalnym przez pięć lat?

Jeszcze przez dziewięć miesięcy przedsiębiorcy mają możliwość przechowywania paragonu fiskalnego tylko przez dwa lata. Od 1 stycznia 2012 roku bowiem będą już mieli ponownie obowiązek zachowywania ich przez pięć następnych lat, aż do okresu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

Czas przechowywania paragonów wyznacza sam moment dokonania sprzedaży, a nie termin wystawienia paragonu. Także jeżeli transakcja nastąpi jeszcze w 2011 roku, dwuletni wymóg zachowania paragonu fiskalnego zostanie zachowany.
Wcześniejsze skrócenie okresu przechowywania fiskalnych dowodów sprzedaży wiązało się ze słabą odpornością wydruków na światło i temperaturę - pomimo nakazu stosowania papieru termicznego do takich kas - wydruki szybko zacierają się, a wręcz zanikają całkowicie.


Uchwalona 25 lutego nowelizacja do ustawy dalej zakłada obowiązek dokonywania papierowych wydruków kopii paragonów, jednak nie precyzuje szczegółowo, w jakim okresie czasu powinniśmy je przechowywać. Pojawiło się również pytanie o możliwość wprowadzenia elektronicznych kopii takich paragonów, na razie jednak ta kwestia pozostaje nierozstrzygnięta.


Jeżeli ograniczenie możliwości skróconego czasu przechowywania takich paragonów (obowiązujące do 31 grudnia 2011) nie zostanie na czas uchylone, bądź też okres ten nie zostanie przedłużony, w pełnym brzmieniu powróci do nas ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), która głosi, iż dokumenty dotyczące rozliczenia podatku należy przechowywać aż do czasu wygaśnięcia obowiązku podatkowego, a takie zobowiązanie przedawnia się w terminie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł termin płatności podatku (art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej, Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Loading Comments