Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Ponad 50 proc. Polaków krytykuje reformę OFE
Redakcja
http://sxc.hu/

Ponad 50 proc. Polaków krytykuje reformę OFE

Podziel się tym artykułem:   

Zmniejszenie składki przekazywanej do OFE będzie niekorzystne dla ich członków – tak twierdzi prawie 54 proc. respondentów Centrum Badań Opinii Społecznej. Z kolei aż 53 proc. z nich uważa, że zmiany w systemie emerytalnym wprowadzone przez rząd poważają zaufanie do państwa – wynika z badań CBOS, przeprowadzonych na zlecenie PKPP Lewiatan.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1100 osób. Wyniki pokazały, że aż 75 proc. pytanych Polaków (825 osób) nie zgadza się na zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Niewiele mniej, bo aż 69 proc. (759 respondentów) uważa, że trzeba zlikwidować przywileje emerytalne prokuratorów i sędziów. 58 proc. z nich, twierdzi, że nie należą się one również służbom mundurowym. Podniesienia składki emerytalnej płaconej przez rolników chce 46 proc. badanych Polaków (506 osób).

 

Na świecie istnieją dwa rodzaje systemów emerytalnych. Pierwszy z nich to system repartycyjny. Polega na tym, że osoby pracujące opłacają składki, które następnie są przeznaczane na finansowanie bieżących emerytur. Drugi system to kapitałowy. Każdy pracownik wpłaca składki na własne konto w funduszu emerytalnym, który później będzie wypłacał świadczenia (emeryturę). Istnieje również rozwiązanie mieszane. W ten sposób zbudowano podstawy nowego systemu emerytalnego w Polsce.

 

Członkowie PKPP Lewiatan, uważają, że część repartycyjna ma charakter gry o sumie zero: jedyną skuteczną metodą podniesienia świadczeń obecnych emerytów jest obciążenie osób pracujących wyższymi podatkami. Z kolei część kapitałowa (opierająca się na gromadzeniu nowych oszczędności w OFE), zarówno tworzy wartość dodaną jak i zwiększa dochód do podziału. Polega to na tym, że oszczędności gromadzone w funduszach emerytalnych zasilają budżety przedsiębiorstw, dzięki czemu są skłonne do większych inwestycji.

 

Lewiatan podkreśla, że szybszy wzrost gospodarczy w Polsce wymaga przede wszystkim zwiększenia oszczędności i inwestycji, nawet za cenę ograniczenia wydatków publicznych i konsumpcji. Ponadto konfederacja podkreśla, że obecna nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych faktycznie podnosi limit zaangażowania w akcje, jednak nie tworzy potrzebnych do tego warunków. 

 

Dodatkowo, Lewiatan uważa, że np. wprowadzenie funduszy, których polityka inwestycyjna dostosowana byłaby do wieku ubezpieczonego, jest znacznie lepszym rozwiązanie niż przekazanie kapitału z OFE do ZUS na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego dla zmniejszenia ryzyka. Rozwiązanie takie skróciłoby czas, w którym kapitał pracuje.

Podziel się tym artykułem: