Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 314 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

192 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Pomoc społeczna tylko dla naprawdę potrzebujących
KS
http://sxc.hu/

Pomoc społeczna tylko dla naprawdę potrzebujących

Podziel się tym artykułem:   

Uzależnienie wypłaty zasiłku z pomocy społecznej od udowodnienia aktywnego szukania pracy albo uczestnictwa w szkoleniu w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem wniosku o wsparcie z pomocy społecznej jest koniecznością.

Taką propozycję przedstawiło PKPP Lewiatan w „Białej Księdze”, która zawiera rekomendacje dla nowego rządu.

Demotywowanie społeczeństwa

Świadczenia z pomocy społecznej trafiające do osób zdolnych do pracy a niepracujących osłabiają ich motywację, wymuszają zwiększenie opodatkowania pracujących oraz pochłaniają środki, które powinny trafić do osób, nie mogących pracować. Głównym celem proponowanych przez nas zmian jest zwiększenie efektywności wydatków na pomoc społeczną - mówi Małgorzata Rusewicz, dyrektorka departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

Zacieśnienie współpracy miedzy urzędami

Konieczna jest ściślejsza współpraca między ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w ramach aktywnej polityki rynku pracy skierowanej na osoby bierne przez wiele lat i chronicznie bezrobotne. Obecnie jednym z warunków przyznania zasiłku z pomocy społecznej jest udowodnienie bycia bezrobotnym długotrwale, co w praktyce sprowadza się do dostarczenia do ośrodka pomocy społecznej odpowiedniego zaświadczenia z urzędu pracy.

Utrata prawa do świadczeń po przekroczeniu progu

Zasiłki rodzinne i zasiłki z pomocy społecznej są świadczeniami zależnymi od dochodu na osobę w rodzinie oraz od dodatkowych kryteriów. W przypadku świadczeń rodzinnych wymogiem jest posiadanie dzieci w określonym wieku, zaś dodatkowe kryteria dostępu do świadczeń z pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej. Przekroczenie progów dochodowych po podjęciu pracy przez dotychczas bierną osobę z gospodarstwa domowego uprawnionego do zasiłku powoduje utratę prawa do świadczeń.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl