Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Polska zyska na współpracy z Hiszpanią
http://sxc.hu/

Polska zyska na współpracy z Hiszpanią

Podczas spotkania zorganizowanego w ramach Polsko-Hiszpańskiego Forum Inwestycji i Współpracy Biznesowej España-Polonia, głównym tematem rozmów był problem rozwoju współpracy gospodarczej i możliwości inwestycyjnych w Polsce.

Forum, na którym funkcję reprezentanta Ministerstwa Gospodarki pełniła wiceminister Grażyna Henclewska, zaplanowano na 14-15 czerwca 2011r. Podczas rozmów, wiceminister Henclewska, zaznaczyła, że obecnie mocno dostrzegalnym zjawiskiem jest dynamiczny rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Hiszpanią. Jak twierdzi, nasze obroty handlowe wzrosły 5-krotnie, przekraczając w 2010 roku 5,7 mld euro. Odnotowujemy także znaczny udział firm hiszpańskich na naszym rynku, szczególnie z branży inżynieryjnej, budowlanej, architektonicznej, transportowej i konsultingowej.

 

Wiceminister Henclewska wymieniła również, oprócz instrumentów wspierających polskich przedsiębiorców, te, które stanowią pomoc dla inwestorów zagranicznych działających na polskim rynku. Wśród udogodnień skierowanych do przedsiębiorców spoza granic naszego kraju wymieniła m.in. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2010, Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy, Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji oraz Działania 4.5 POIG Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla Gospodarki.

 

Głównym założeniem inicjatywy było zaproponowanie wsparcia małym oraz średnim firmom hiszpańskim. Pomoc ma polegać na wyszukiwaniu ofert rynkowych oraz organizowaniu spotkań z polskimi partnerami.

Loading Comments