Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Polska na 53. miejscu w rankingu
http://sxc.hu/

Polska na 53. miejscu w rankingu "Indeks Wolności Gospodarczej"

20 września 2011 r. na konferencji prasowej zorganizowanej przez Centrum im. Adama Smitha miała miejsce premiera Indeksu Wolności Gospodarczej. W tegorocznej edycji Polska uzyskała 7,0 pkt na 10 możliwych, co dało jej 53. miejsce wśród 141 krajów świata skalsyfikowanych wg poziomu wolności gospodarczej.

Doroczny raport opracowywany jest przez tzw. Sieć Wolności Gospodarczej (Economic Freedom Network) - grupę niezależnych instytutów z 85 krajów, współpracujących pod przewodnictwem Instytutu Frasera z Vancouver w Kanadzie. Polskim członkiem Sieci jest Centrum im. Adama Smitha.

W konferencji udział wzięli:
prof. Andrzej Blikle - przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha
dr hab. Robert Gwiazdowski - prezydent Centrum im. Adama Smitha
doc. dr Andrzej Kondratowicz - ekspert Centrum im. Adama Smitha
Andrzej Sadowski - wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha

W stosunku do ubiegłorocznego rankingu, w którym Polska zajęła 65. pozycję z rezultatem 6,90 pkt, Polska znacznie awansowała. Zdaniem doc. dr Andrzeja Kondratowicza, eksperta Centrum zajmującego się tematyką wolności gospodarczej, elementem, który w dużym stopniu przyczynił się do poprawienia pozycji Polski w rankingu, jest zniesienie obowiązkowej służby wojskowej, którą porównaż można do podatku, opierającego się na dyskryminacji społecznej. Jednak mimo nieznacznego wzrostu wartości indeksu (0,1 pkt), taki awans powinien cieszyć: Jak wynika z wieloletnich badań nad wolnością gospodarczą, jej poziom jest w długim okresie silnie skorelowany z instotnymi parametrami rozwoju społeczno-gospodarczego - od poziomu dochodu i tempa jego wzrostu zaczynając, a na poziomie Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI) i jego poszczególnych komponentów kończąc. Zaznacza jednak, że tegorocznych wyników nie można traktować jako opisujących obecny stan wolności gospodarczej na świecie: Interpretując tegoroczne wyniki musimy pamiętać, że są one oparte na danych za rok 2009. Nie są więc w żadnym wypadku oceną działalności władzy ustawodawczej, wykonawczej ("rządów PO") ani sądowniczej w roku bieżącym. W dużym stopniu odzwierciedlają natomiast decyzje podejmowane w latach 2008 i 2009 - w trakcie i w konsekwencji światowego kryzysu finansowego.

Według tegorocznego rankingu tylko 27% światowych gospodarek uwzględnionych w Raporcie jest oceniana lepiej, niż gospodarka polska. W obliczu tych danych Robert Gwiazdowski postawił pytanie: Dlaczego jest dobrze, skoro jest tak źle?. Prezydent Centrum podniósł kwestię przeszkód, jakie stawia przed polskimi przedsiębiorcami nadmiernie rozbudowany system prawny. Poprawę pozycji Polski podsumował stwierdzeniem: Awansowaliśmy w rankingu, bo inni spadli.

Podobnego zdania jest Andrzej Sadowski, który zwrócił uwagę na fakt, że wielu polskich przedsiębiorców chętniej niż w Polsce zakłada działalność gospodarczą np. na Słowacji czy też na Cyprze: Jeśli nasz rząd nie jest w stanie wymyślić dobrych rozwiązań, mógłby je chociaż stamtąd skopiować.

Również z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy skomentował wyniki Raportu prof. Andrzej Blikle: Dla przedsiębiorcy ważna jest wielkość obszaru kontrolowanego przez państwo. W jego ocenie najbardziej kłopotliwą kwestią są ciągłe zmiany obowiązujących przepisów.

Na koniec Andrzej Sadowski dodał, że dopóki rządzący wierzą w miliardy z Unii, dopóty nie przywrócą wolności gospodarczej jako naturalnego źródła rozwoju. Jego zdaniem demontaż systemu to najszybsza, najpewniejsza i najprostsza droga rozwoju Polski, prowadząca do bogactwa jej obywateli.

Ranking Polski

W tegorocznej edycji Raportu Wolności Gospodarczej Świata Polska uzyskała 7,00 na możliwe 10, co dało jej 53. miejsce wśród 141 sklasyfikowanych gospodarek. W ubiegłorocznym rankingu Polska była 65. (6,90 pkt), dwa i trzy lata temu 74. (6,86 i 6,81) Wyniki Polski w poszczególnych obszarach mierzonej wolności gospodarczej wyglądały następująco:
1) Rozmiar rządu: 5,63 (95 miejsce) – w poprzednich trzech latach 5,59 (104), 5,5 (112) i 5,34 (110)
2) Państwo prawa: 6,25 (48 miejsce) – w poprzednich trzech latach 5,94 (60), 5,79 (69) i 5,81 (63)
3) Dobry pieniądz: 9,32 (33 miejsce) – w poprzednich trzech latach 9,21 (34), 9,22 (38) i 9,31 (33)
4) Swoboda wymiany międzynarodowej: 6,84 (60 miejsce) – w poprzednich trzech latach 7,03 (62), 7,02 (64) i 6,85 (69)
5) Regulacja działalności firm, rynku pracy i rynku kredytowego łącznie: 6,95 (64 miejsce) – w poprzednich trzech latach 6,72 (80), 6,78 (74) i 6,76 (73)

Ranking międzynarodowy

W tym roku pierwszą pozycję w rankingu utrzymał Hongkong, uzyskując 9,01 pkt (na 10 możliwych). Tuż za nim nadal plasują się: Singapur (8,68), Nowa Zelandia (8,20) i Szwajcaria (8,03).

Dalej: Australia (7,98), Kanada (7,81), Chile (7,77) Wielka Brytania (7,71), Mauritius (7,67). Dziesiątkę zamykają Stany Zjednoczone (7,60), które odnotowały kolejny spadek w rankingu.

Pozycje innych znaczących gospodarek narodowych były następujące: Niemcy, 21 (7,45); Japonia, 22 (7,44); Francja, 42 (7,16) Włochy, 70 (6,81); Meksyk, 75 (6,74); Rosja, 81 (6,55); Chiny, 92 (6,43); India, 94 (6,40); Brazylia, 102 (6,19).

Większość krajów o najniższych wartościach IWG to kraje Afryki; dolna dziesiątka krajów zawiera dziewięć z nich. Licząc od dołu są to: Zimbabwe (4,08); Myanmar (4,16); Wenezuela (4,28); Angola (4,76); Demokratyczna Republika Konga (4,84); Republika Centralnej Afryki (4,88); Gwinea Bissau (5,03), Republika Konga (5,04); Burundi (5,12) oraz Czad (5,38). Część z nich nie zdołała poprawić rankingu, jednak osiągnęła nieco wyższe wartości indeksu, niż w poprzednich latach. Niestety nie można tego powiedzieć o Wenezueli, która kontynuuje upadek w przepaść.

O Indeksie Wolności Gospodarczej (IWG) i tegorocznym wydaniu Raportu

IWG mierzy stopień w jakim otoczenie instytucjonalne i polityka rządowa w poszczególnych krajach przyczynia się do zwiększenia wolności gospodarczej.

Podstawami wolności gospodarczej są: możliwość wolnego wyboru dokonywanego przez jednostki (obywateli), swoboda wymiany gospodarczej, wolność konkurowania, oraz bezpieczeństwo (pewność) prywatnej własności.

Czterdzieści dwie zmienne, z których składa się obecnie IWG, zostały podzielone na pięć obszarów: (i) rozmiar rządu; (ii) praworządność i ochrona praw własności; (iii) dostęp do dobrego pieniądza; (iv) brak ograniczeń w gospodarczej wymianie z zagranicą; oraz (v) regulacje prawne działalności przedsiębiorstw, rynku pracy i rynku kapitałowego.

Tegoroczny Raport, prócz kompletu danych za lata 1970 -2009 i niezbędnych opisów metodologicznych, zawiera też wiele ciekawych analiz – jeden z rozdziałów poświęcony jest związkom między wolnością gospodarczą a dobrobytem kobiet.

 

Źródło: Centrum im. Adama Smitha

Loading Comments