Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Polska na 53. miejscu w rankingu
http://sxc.hu/

Polska na 53. miejscu w rankingu "Indeks Wolności Gospodarczej"

Doroczny raport opracowywany jest przez tzw. Sieć Wolności Gospodarczej (Economic Freedom Network) - grupę niezależnych instytutów z 85 krajów, współpracujących pod przewodnictwem Instytutu Frasera z Vancouver w Kanadzie. Polskim członkiem Sieci jest Centrum im. Adama Smitha.

W konferencji udział wzięli:
prof. Andrzej Blikle - przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha
dr hab. Robert Gwiazdowski - prezydent Centrum im. Adama Smitha
doc. dr Andrzej Kondratowicz - ekspert Centrum im. Adama Smitha
Andrzej Sadowski - wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha

W stosunku do ubiegłorocznego rankingu, w którym Polska zajęła 65. pozycję z rezultatem 6,90 pkt, Polska znacznie awansowała. Zdaniem doc. dr Andrzeja Kondratowicza, eksperta Centrum zajmującego się tematyką wolności gospodarczej, elementem, który w dużym stopniu przyczynił się do poprawienia pozycji Polski w rankingu, jest zniesienie obowiązkowej służby wojskowej, którą porównaż można do podatku, opierającego się na dyskryminacji społecznej. Jednak mimo nieznacznego wzrostu wartości indeksu (0,1 pkt), taki awans powinien cieszyć: Jak wynika z wieloletnich badań nad wolnością gospodarczą, jej poziom jest w długim okresie silnie skorelowany z instotnymi parametrami rozwoju społeczno-gospodarczego - od poziomu dochodu i tempa jego wzrostu zaczynając, a na poziomie Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI) i jego poszczególnych komponentów kończąc. Zaznacza jednak, że tegorocznych wyników nie można traktować jako opisujących obecny stan wolności gospodarczej na świecie: Interpretując tegoroczne wyniki musimy pamiętać, że są one oparte na danych za rok 2009. Nie są więc w żadnym wypadku oceną działalności władzy ustawodawczej, wykonawczej ("rządów PO") ani sądowniczej w roku bieżącym. W dużym stopniu odzwierciedlają natomiast decyzje podejmowane w latach 2008 i 2009 - w trakcie i w konsekwencji światowego kryzysu finansowego.

Według tegorocznego rankingu tylko 27% światowych gospodarek uwzględnionych w Raporcie jest oceniana lepiej, niż gospodarka polska. W obliczu tych danych Robert Gwiazdowski postawił pytanie: Dlaczego jest dobrze, skoro jest tak źle?. Prezydent Centrum podniósł kwestię przeszkód, jakie stawia przed polskimi przedsiębiorcami nadmiernie rozbudowany system prawny. Poprawę pozycji Polski podsumował stwierdzeniem: Awansowaliśmy w rankingu, bo inni spadli.

Podobnego zdania jest Andrzej Sadowski, który zwrócił uwagę na fakt, że wielu polskich przedsiębiorców chętniej niż w Polsce zakłada działalność gospodarczą np. na Słowacji czy też na Cyprze: Jeśli nasz rząd nie jest w stanie wymyślić dobrych rozwiązań, mógłby je chociaż stamtąd skopiować.

Również z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy skomentował wyniki Raportu prof. Andrzej Blikle: Dla przedsiębiorcy ważna jest wielkość obszaru kontrolowanego przez państwo. W jego ocenie najbardziej kłopotliwą kwestią są ciągłe zmiany obowiązujących przepisów.

Na koniec Andrzej Sadowski dodał, że dopóki rządzący wierzą w miliardy z Unii, dopóty nie przywrócą wolności gospodarczej jako naturalnego źródła rozwoju. Jego zdaniem demontaż systemu to najszybsza, najpewniejsza i najprostsza droga rozwoju Polski, prowadząca do bogactwa jej obywateli.

Ranking Polski

W tegorocznej edycji Raportu Wolności Gospodarczej Świata Polska uzyskała 7,00 na możliwe 10, co dało jej 53. miejsce wśród 141 sklasyfikowanych gospodarek. W ubiegłorocznym rankingu Polska była 65. (6,90 pkt), dwa i trzy lata temu 74. (6,86 i 6,81) Wyniki Polski w poszczególnych obszarach mierzonej wolności gospodarczej wyglądały następująco:
1) Rozmiar rządu: 5,63 (95 miejsce) – w poprzednich trzech latach 5,59 (104), 5,5 (112) i 5,34 (110)
2) Państwo prawa: 6,25 (48 miejsce) – w poprzednich trzech latach 5,94 (60), 5,79 (69) i 5,81 (63)
3) Dobry pieniądz: 9,32 (33 miejsce) – w poprzednich trzech latach 9,21 (34), 9,22 (38) i 9,31 (33)
4) Swoboda wymiany międzynarodowej: 6,84 (60 miejsce) – w poprzednich trzech latach 7,03 (62), 7,02 (64) i 6,85 (69)
5) Regulacja działalności firm, rynku pracy i rynku kredytowego łącznie: 6,95 (64 miejsce) – w poprzednich trzech latach 6,72 (80), 6,78 (74) i 6,76 (73)

Ranking międzynarodowy

W tym roku pierwszą pozycję w rankingu utrzymał Hongkong, uzyskując 9,01 pkt (na 10 możliwych). Tuż za nim nadal plasują się: Singapur (8,68), Nowa Zelandia (8,20) i Szwajcaria (8,03).

Dalej: Australia (7,98), Kanada (7,81), Chile (7,77) Wielka Brytania (7,71), Mauritius (7,67). Dziesiątkę zamykają Stany Zjednoczone (7,60), które odnotowały kolejny spadek w rankingu.

Pozycje innych znaczących gospodarek narodowych były następujące: Niemcy, 21 (7,45); Japonia, 22 (7,44); Francja, 42 (7,16) Włochy, 70 (6,81); Meksyk, 75 (6,74); Rosja, 81 (6,55); Chiny, 92 (6,43); India, 94 (6,40); Brazylia, 102 (6,19).

Większość krajów o najniższych wartościach IWG to kraje Afryki; dolna dziesiątka krajów zawiera dziewięć z nich. Licząc od dołu są to: Zimbabwe (4,08); Myanmar (4,16); Wenezuela (4,28); Angola (4,76); Demokratyczna Republika Konga (4,84); Republika Centralnej Afryki (4,88); Gwinea Bissau (5,03), Republika Konga (5,04); Burundi (5,12) oraz Czad (5,38). Część z nich nie zdołała poprawić rankingu, jednak osiągnęła nieco wyższe wartości indeksu, niż w poprzednich latach. Niestety nie można tego powiedzieć o Wenezueli, która kontynuuje upadek w przepaść.

O Indeksie Wolności Gospodarczej (IWG) i tegorocznym wydaniu Raportu

IWG mierzy stopień w jakim otoczenie instytucjonalne i polityka rządowa w poszczególnych krajach przyczynia się do zwiększenia wolności gospodarczej.

Podstawami wolności gospodarczej są: możliwość wolnego wyboru dokonywanego przez jednostki (obywateli), swoboda wymiany gospodarczej, wolność konkurowania, oraz bezpieczeństwo (pewność) prywatnej własności.

Czterdzieści dwie zmienne, z których składa się obecnie IWG, zostały podzielone na pięć obszarów: (i) rozmiar rządu; (ii) praworządność i ochrona praw własności; (iii) dostęp do dobrego pieniądza; (iv) brak ograniczeń w gospodarczej wymianie z zagranicą; oraz (v) regulacje prawne działalności przedsiębiorstw, rynku pracy i rynku kapitałowego.

Tegoroczny Raport, prócz kompletu danych za lata 1970 -2009 i niezbędnych opisów metodologicznych, zawiera też wiele ciekawych analiz – jeden z rozdziałów poświęcony jest związkom między wolnością gospodarczą a dobrobytem kobiet.

 

Źródło: Centrum im. Adama Smitha

Loading Comments
Zainteresuje cię także