Polska gospodarka lekko zwolniła
http://sxc.hu/

Polska gospodarka lekko zwolniła

W I kwartale 2012 r. wyrównany sezonowo PKB wzrósł o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, czyli był o 1,1 pkt proc. niższy niż w I kwartale 2011 r. Oznacza to, że proces wyhamowania polskiej gospodarki rozpoczął się na dobre.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Gospodarka nadal radzi sobie dobrze

Biorąc pod uwagę dane o produkcji, sprzedaży i zatrudnieniu, nie spodziewaliśmy się lepszego wyniku. Niewątpliwie mamy do czynienia ze stopniowym wyhamowywaniem koła, które jeszcze dobrze się nie rozpędziło po kryzysie lat 2009−2010. Zważywszy jednak na dość wysoką bazę odniesienia (I kw. 2011 r. był najlepszym kwartałem w całym 2011 r.) i trudną sytuację w strefie euro, trzeba przyznać, że ciągle radzimy sobie nieźle – mówi ekspert Pracodawców RP Agata Wancio.

Tendencja spadkowa powinna się utrzymać

Zdaniem eksperta wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie roku tendencja spadkowa będzie kontynuowana. − Dane z kwietnia zdają się to potwierdzać. Czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację gospodarczą będzie słaby popyt inwestycyjny związany z wygaszaniem inwestycji publicznych. Światełkiem w tunelu jest natomiast rosnące zainteresowanie inwestorów zagranicznych realizowaniem nowych projektów w Polsce – uważa ekspert.

Konsumpcja Polaków nakręca gospodarkę

Wszystko wskazuje na to, że czynnikiem utrzymującym naszą gospodarkę na powierzchni będzie − podobnie jak w 2009 r. − konsumpcja prywatna. – W związku z niestabilnością cen, dużymi wahaniami kursów walut i nieprzewidywalnością sytuacji w strefie euro trudno przewidzieć, jaki wkład we wzrost PKB wniesie eksport. Jeśli deprecjacja złotego zostanie utrzymana, konkurencyjność polskiego eksportu powinna rosnąćzwłaszcza w przypadku towarów mało importochłonnych – podkreśla Agata Wancio. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że zbyt duże osłabienie złotego stanowi duże zagrożenie dla finansów publicznych (zadłużenie zagraniczne wyniosło na koniec 2011 r. blisko 400 mln), a także przedsiębiorstw zadłużonych w walutach obcych.

Sektor usług nadzieją na utrzymanie dobrych wyników

Nadzieję na utrzymanie stosunkowo wysokiego tempa wzrostu PKB daje dalszy rozwój sektora usług. To właśnie w tym sektorze stworzono w pierwszym kwartale 2012 r. najwięcej nowych miejsc prac. Pewną szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy i tym samym pobudzenie popytu konsumpcyjnego w Polsce daje rozwój tzw. offshoringu, który w sytuacji pogarszania sytuacji w krajach rozwiniętych będzie zyskiwał na znaczeniu. W ciągu 2011 r. w centrach usług biznesowych znalazło zatrudnienie 85 tys. osób, czyli blisko 16 tys. więcej niż w roku poprzednim. – Warunkiem sine qua non dalszego rozwoju usług biznesowych są jednak poprawa warunków otoczenia biznesu (głównie prawno-instytucjonalnych) oraz dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry. Ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć natomiast trudności osoby o niskich kwalifikacjach i charakteryzujące się niewielką mobilnością – podsumowuje ekspert.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Najmniejsze firmy mają duży udział w dobrych wynikach gospodarki