Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Polska gospodarka lekko zwolniła
http://sxc.hu/

Polska gospodarka lekko zwolniła

W I kwartale 2012 r. wyrównany sezonowo PKB wzrósł o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, czyli był o 1,1 pkt proc. niższy niż w I kwartale 2011 r. Oznacza to, że proces wyhamowania polskiej gospodarki rozpoczął się na dobre.

Gospodarka nadal radzi sobie dobrze

Biorąc pod uwagę dane o produkcji, sprzedaży i zatrudnieniu, nie spodziewaliśmy się lepszego wyniku. Niewątpliwie mamy do czynienia ze stopniowym wyhamowywaniem koła, które jeszcze dobrze się nie rozpędziło po kryzysie lat 2009−2010. Zważywszy jednak na dość wysoką bazę odniesienia (I kw. 2011 r. był najlepszym kwartałem w całym 2011 r.) i trudną sytuację w strefie euro, trzeba przyznać, że ciągle radzimy sobie nieźle – mówi ekspert Pracodawców RP Agata Wancio.

Tendencja spadkowa powinna się utrzymać

Zdaniem eksperta wszystko wskazuje na to, że w drugiej połowie roku tendencja spadkowa będzie kontynuowana. − Dane z kwietnia zdają się to potwierdzać. Czynnikiem negatywnie wpływającym na sytuację gospodarczą będzie słaby popyt inwestycyjny związany z wygaszaniem inwestycji publicznych. Światełkiem w tunelu jest natomiast rosnące zainteresowanie inwestorów zagranicznych realizowaniem nowych projektów w Polsce – uważa ekspert.

Konsumpcja Polaków nakręca gospodarkę

Wszystko wskazuje na to, że czynnikiem utrzymującym naszą gospodarkę na powierzchni będzie − podobnie jak w 2009 r. − konsumpcja prywatna. – W związku z niestabilnością cen, dużymi wahaniami kursów walut i nieprzewidywalnością sytuacji w strefie euro trudno przewidzieć, jaki wkład we wzrost PKB wniesie eksport. Jeśli deprecjacja złotego zostanie utrzymana, konkurencyjność polskiego eksportu powinna rosnąćzwłaszcza w przypadku towarów mało importochłonnych – podkreśla Agata Wancio. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że zbyt duże osłabienie złotego stanowi duże zagrożenie dla finansów publicznych (zadłużenie zagraniczne wyniosło na koniec 2011 r. blisko 400 mln), a także przedsiębiorstw zadłużonych w walutach obcych.

Sektor usług nadzieją na utrzymanie dobrych wyników

Nadzieję na utrzymanie stosunkowo wysokiego tempa wzrostu PKB daje dalszy rozwój sektora usług. To właśnie w tym sektorze stworzono w pierwszym kwartale 2012 r. najwięcej nowych miejsc prac. Pewną szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy i tym samym pobudzenie popytu konsumpcyjnego w Polsce daje rozwój tzw. offshoringu, który w sytuacji pogarszania sytuacji w krajach rozwiniętych będzie zyskiwał na znaczeniu. W ciągu 2011 r. w centrach usług biznesowych znalazło zatrudnienie 85 tys. osób, czyli blisko 16 tys. więcej niż w roku poprzednim. – Warunkiem sine qua non dalszego rozwoju usług biznesowych są jednak poprawa warunków otoczenia biznesu (głównie prawno-instytucjonalnych) oraz dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry. Ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć natomiast trudności osoby o niskich kwalifikacjach i charakteryzujące się niewielką mobilnością – podsumowuje ekspert.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także