Polscy pracodawcy będą zmuszeni do zatrudniania cudzoziemców? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Polscy pracodawcy będą zmuszeni do zatrudniania...
Kamil Sztandera
sxc.hu
Podatnik.info

Polscy pracodawcy będą zmuszeni do zatrudniania cudzoziemców?

Podziel się tym artykułem:   

Z powodu systematycznie spadającej w naszym kraju liczby osób w wieku produkcyjnym, prognozuje się, że w 2020 r. rozmiary imigracji nad Wisłę mają być o 30-80 proc. większe niż w 2008 r.

Należy jednak pamiętać, że skala tego zjawiska będzie przede wszystkim zależeć od sytuacji gospodarczej w Polsce. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 26852.


Kto chce dziś pracować w Polsce?


Jak wynika z danych resortu, w pierwszej połowie 2014 r. złożono 20457 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę w naszym kraju, a 19609 z nich rozpatrzono pozytywnie. Odmówiono 129 osobom, a 4146 cudzoziemcom cofnięto zezwolenia na pracę. Największą liczbę wniosków złożyli obywatele:

  • Ukrainy – 12041,
  • Wietnamu- 1766,
  • Chin (bez Tajwanu) – 1304,
  • Białorusi - 933
  • Indii – 662,
  • Mołdawii – 536,
  • Turcji – 437,
  • Rosji – 404.


Brak ludności w wieku produkcyjnym największą przyczyną braku pracowników w przyszłości


Populacja osób w wieku produkcyjnym maleje od 2011 r. GUS prognozuje, że w 2015 r. ulegnie ona zmniejszeniu o 853 tys. w porównaniu do 2010 r., w 2020 r. o kolejne 1,215 mln osób, a w 2025 r. o dalsze 878 tys. osób. Należy jednak pamiętać, że tego typu prognozy obarczone są dużą możliwością popełnienia błędu.


Ponadto wpływ na atrakcyjność naszego rynku pracy dla obcokrajowców będzie miało tempo wzrostu gospodarczego oraz skuteczność reform strukturalnych dla gospodarki. Dlatego resort zamierza aktywizować osoby dotychczas bierne zawodowo. Oprócz tego Ministerstwo wskazuje, że trudno jest dziś ocenić liczbę przyszłych wyjazdów zarobkowych Polaków, a także powrotów naszych rodaków z zagranicy do ojczyzny.


W jakich branżach będą potrzebni obcokrajowcy?


W latach 2008-2010 ze środków EFS zrealizowano projekt badawczy, w którego ramach sporządzono prognozę zapotrzebowania na kwalifikacje i specjalności na polskim rynku pracy w latach 2008-2020. Wynika z niej, że zmianie ulegnie struktura zawodowa oraz branżowa osób przybywających do Polski w poszukiwaniu zatrudnienia.


Oznacza to wzrost odsetka cudzoziemców zatrudnianych na stanowiskach niskiego i średniego szczebla w sektorze usługowym, na takich stanowiskach jak: kierowca, operator maszyn, sprzedawca, pracownik biurowy czy specjalista szkolnictwa. Nadal jednak największa liczba obcokrajowców będzie poszukiwana w sektorze rolnym i budowlanym.


Podatnik.info 

Podziel się tym artykułem: