Gorące tematy
Czy wyższa kwota wolna od podatku za 2017 r. w kwocie 6600 zł?
Wyniki sondażu: sondaż 111 głosów
12%

Nadal jest zbyt niska

13 głosów
84%

Powinna jeszcze bardziej wzrosnąć

93 głosów
5%

Większość podatników nie odczuje jej w swoich portfelach?

5 głosów
Kalendarz podatnika
Polityka energetyczna Unii jednym z zadań polskiej...
Redakcja
http://sxc.hu/

Polityka energetyczna Unii jednym z zadań polskiej Prezydencji

Podziel się tym artykułem:   

Ministerstwo Gospodarki planuje skupić się na polityce energetycznej państw Unii. Ma to stanowić jeden z najważniejszych celów naszej Prezydencji.

Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak deklaruje, iż plany związane z okresem polskiej Prezydencji w Europie będą dotyczyć przede wszystkim problemu wykorzystania dostaw energii: Chcemy wzmacniać politykę energetyczną Unii. Będziemy zabiegać o rozwój  relacji Wspólnoty z dostawcami surowców energetycznych. W ramach polskiej Prezydencji chcemy skoordynować i poprawić efektywność funkcjonowania unijnych instytucji w tym obszarze. Bardzo ważne będzie przyjęcie rozporządzenia poprawiającego przejrzystość rynków energetycznych i zapewnienie stabilnych dostaw surowców.

Ministerstwo Gospodarki chce się skupić przede wszystkim na zwiększeniu spójności działań pomiędzy UE, a państwami zewnętrznymi. Wicepremier zaznaczył, że konieczne jest stworzenie w obszarze energii mechanizmów współpracy państw członkowskich, które umożliwią występowanie na arenie międzynarodowej w interesie wszystkich krajów Wspólnoty.  Podkreślił również, że dobrą okazją na ten temat będzie posiedzenie nieformalnej Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które ma się odbyć we wrześniu br. we Wrocławiu. Wicepremier podkreślił również znaczenie nawiązania współpracy z państwami, których okres prezydencji następuje bezpośrednią po naszej (tzw. trio prezydencji), tak aby nadać tym zamierzeniom spójny kierunek działań. 

Źródło: MG

Podziel się tym artykułem: