Półetatowiec idzie na pół urlopu
http://sxc.hu/
Tax Care

Półetatowiec idzie na pół urlopu

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę jedynie na część etatu przysługuje urlop wypoczynkowy proporcjonalny do wymiaru czasu jego pracy. Podstawą do wyliczenia takich wakacji jest długość urlopu przysługujące pełnemu etatowcowi, czyli odpowiednio 20 dni, jeśli pracownik ma za sobą krótszy niż 10-cio letni staż pracy lub 26 dni w przypadku pracowników z ponad 10-cio letnim stażem pracy. Równocześnie trzeba pamiętać o art. 154 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przykład 1


Zatrudnionemu na 1/5 etatu, przypada:
1/5 * 20 dni = 4 dni urlopu – w przypadku pracownika, który ma za sobą nie więcej niż 10 lat stażu pracy oraz
1/5 * 26 dni = 5,2, co w zaokrągleniu daje 6 dni urlopu – kiedy pracownik posiada dłuższy niż 10-cio letni staż pracy.

Urlopu udziela się na dni, i to dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z rozkładem pracy, wynikającym z jego umowy (a może to też być np. niedziela). Rozliczenie urlopu robi się natomiast w godzinach. Jeden dzień urlopu niepełnoetatowca odpowiada 8 godzinom pracy.

Aby prawidłowo rozliczyć wniosek o urlop naszego dorabiającego pracownika, warto przeanalizować dwa przypadki. Pierwszym jest osoba, której zmniejszony wymiar czasu pracy sprowadza się do tego, że pracuje codziennie, ale wychodzi z pracy sporo wcześniej.

Przykład 2


Pan Adam jest zatrudniony na pół etatu i umówił się z pracodawcą, że będzie pracował od poniedziałku do czwartku po 5 godziny dziennie. Pan Adam posiada 12-sto letni staż pracy, stąd w ramach umowy na pół etatu przysługuje mu 13 dni urlopu (1/2 * 26 dni), czyli 104 godziny (13 dni * 8 godzin). Udzielenie urlopu wypoczynkowego panu Adamowi następuje na dni jego pracy. Jeden dzień urlopu będzie odpowiadał jednemu dniowi jego pracy, czyli 5-ciu godzinom. Wniosek o urlop od 27 lipca br. do 7 sierpnia br. należy rozliczyć w godzinach. To 10 dni roboczych, natomiast tylko 8 dni pracy pana Adama. Z puli 104 godzin przypadającej na dany rok, panu Adamowi zostanie 64 godziny (wykorzysta 40 godzin, tj. 8 dni * 5 godziny pracy dziennie zgodnie z umową).

Druga możliwość jest taka, że zmniejszony wymiar czasu pracy przekłada się na pracę 8 godzin dziennie, ale tylko w poszczególne dni tygodnia.

Przykład 3


Pani Aniela pracuje na 1/5 etatu i przychodzi do pracy jedynie w środy na pełne 8 godzin. Ma już na swoim koncie 6 lat stażu pracy, stąd ma do wykorzystania 4 dni urlopu (1/5 * 20 dni), czyli 32 godziny (4 dni * 8 godzin). Wniosek o urlop od 27 lipca br. do 7 sierpnia br. przypada na 10 dni roboczych, ale jedynie na 2 dni pracy pani Anieli (dwie środy). Pani Aniela przez ten czas wykorzysta zatem 16 godzin urlopu, i tyle samo zostanie jej do końca roku.

Możliwe jest, że odrębne przepisy określają dla konkretnych pracowników inne normy czasu pracy niż 8 godzin. Dzieje się tak np. w przypadku pracowników niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. W ich przypadku dobowa norma czasu pracy jest obniżona i wynosi 7 godzin, a co za tym idzie, jeden dzień ich urlopu będzie odpowiadać 7 godzinom pracy (art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych).

Studia jako 8 lat stażu

Do stażu pracy, od którego w pierwszej kolejności zależy długość urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w ciągu roku, obok okresów pracy zalicza się także (art. 155 § 1 Kodeksu pracy).:

  • 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej,
  • 6 lat – z tytułu ukończenia szkoły policealnej,
  • lata przewidziane w programie szkoły, nie więcej niż 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej,
  • 5 lat – z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,
  • 4 lata – z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej,
  • lata przewidziane w programie szkoły, nie więcej niż 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej.


Przy czym, powyższe okresy nie podlegają zsumowaniu. Poza tym, jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

W przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jej okres zalicza się do stażu pracy, tak samo jak okres pracy pełnoetatowej. Zatem praca, np. przez trzy lata na pół etatu, równa jest okresowi zatrudnienia wynoszącemu trzy lata. Liczy się okres świadczenia pracy, a nie jej forma (etat czy część etatu).
 

Katarzyna Miazek, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kiedy trzeba złożyć więcej niż jeden PIT?