Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Polacy skarżą się na działalność urzędów
http://sxc.hu/

Polacy skarżą się na działalność urzędów

Do NIK wpłynęło w 2010 roku 5 tysięcy skarg. Aż 1775 z nich dotyczyło działalności urzędów. Oznacza to, że w ciągu 2 lat liczba skarg na pracę urzędów wzrosła o 20%.

Niemal połowa skarg dotyczyła sfery budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Skarżący zwracali uwagę głównie na nieprawidłowości w pracy organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. Wśród nieprawidłowości znalazły się naruszenia przepisów prawa budowlanego i procedur administracyjnych, brak nadzoru nad inwestycjami oraz tolerowanie samowoli budowlanych. Polacy zwracali również uwagę na przewlekłe wydawanie decyzji przez urzędników.

Kolejną sferą były nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych. Zdaniem zgłaszających skargi urzędnicy nie przestrzegali prawa m.in. przy zakupach sprzętu badawczego, uzbrojenia, pojazdów specjalistycznych dla leśnictwa i służb ratunkowych, usług informatycznych, sprzedaży nieruchomości oraz budowy obiektów związanych z EURO 2012.

Spora część skarg to sygnały od niezadowolonych z działania urzędów w obliczu klęski powodziowej. Zdaniem osób poszkodowanych w powodzi urzędy za to odpowiedzialne nie spisały się w obliczu zagrożenia i podczas usuwania skutków kataklizmu. 

Polacy skarżyli się jednak nie tylko na urzędy. Zwracali także uwagę na nadużycia gospodarcze i finansowe oraz marnotrawienie mienia społecznego.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także