Polacy nie mają wyboru, muszą pracować dłużej
http://sxc.hu/

Polacy nie mają wyboru, muszą pracować dłużej

Stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn jest koniecznością. Jednocześnie, osoby, zarówno mężczyźni jak i kobiety, które pracowały i płaciły składki na ubezpieczenie emerytalne co najmniej 40 lat, powinny mieć możliwość przejścia na emeryturę w wieku 65 lat.

Podwyższenie wieku emerytalnego nie spowoduje wzrostu bezrobocia

Podwyższenie wieku emerytalnego, nie spowoduje wzrostu bezrobocia, jak obawia się wielu krytyków tego pomysłu. Po pierwsze, liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) zaczęła się zmniejszać i w ciągu 10 lat stopnieje o blisko 1,5 mln. Po drugie, podnosząc wiek emerytalny i ograniczając wydatki na dopłaty do emerytur uprzywilejowanych grup, będziemy mogli zwiększyć nakłady na inwestycje, tworzenie miejsc pracy i aktywizację bezrobotnych. Jeżeli chcemy mieć wyższą emeryturę to musimy dłużej pracować.

Należy szybciej podwyższyć wiek emerytalny kobiet

Czas dojścia do 67 lat dla kobiet nie powinien być jednak tak długi jak chce rząd. Biorąc pod uwagę, że kobiety żyją znacznie dłużej od mężczyzn, a ich ustawowy wiek emerytalny jest niższy aż o 5 lat, to wiek kobiet należy podnosić szybciej niż mężczyzn. Tym samym spowoduje to równość kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym. Przemawia też za tym długość trwania życia mężczyzn i kobiet w Polsce. Oczekiwana długość dalszego życia kobiety w wieku 50 lat to 32 lata, a mężczyzny 26 lat. Stąd wiek emerytalny mężczyzn powinien być podnoszony o 1 miesiąc co 4 miesiące, tak jak zakłada rząd, a wiek emerytalny kobiet dwa razy szybciej, czyli o 1 miesiąc co 2 miesiące. Pozwoli to podnieść wiek do 67 lat dla mężczyzn w ciągu 8 lat, a dla kobiet w ciągu 14 lat. Warto zauważyć, że zmiana ta będzie powolna i niezbyt dolegliwa, ponieważ w ciągu tych 14 lat życie kobiet wydłuży się o 3 lata.

Złym pomysłem jest, aby kobiety, które urodziły dzieci, mogły wcześniej przechodzić na emeryturę. Samozatrudnionym, zarówno kobietom i mężczyznom, tak jak osobom pracującym na etacie, powinniśmy natomiast zapewnić prawo do urlopu wychowawczego i odprowadzonych w tym czasie przez państwo składek emerytalnych od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia naliczanego za poprzedni kwartał.

Priorytetem musi być zapewnienie zatrudnienia dłużej pracującym

Najważniejszym wyzwaniem przed którym stoimy to zapewnienie pracy tym osobom, które będą dłużej zatrudnione. Bo co z tego, że zostanie podwyższony wiek, jak ludzie wylądują na zasiłkach. Podwyższenie wieku emerytalnego powinno być powiązane z działaniami wspierającymi wzrost inwestycji i zatrudnienia. Dlatego niezbędne jest:

1. Ograniczenie dopłat do emerytur uprzywilejowanych grup (rolników, górników, pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów) i przeznaczenie części odzyskanych w ten sposób pieniędzy na aktywizację zawodową i poprawę opieki zdrowotnej.
2. Zmniejszenie obciążeń najniższych wynagrodzeń podatkami i składkami i tym samym zwiększenie płac netto. Wzmocni to motywację do pracy i zwiększy mobilność, szczególnie osób o niskich wynagrodzeniach.
3. Dofinansowanie i zwiększenie efektywności publicznych służb zatrudnienia oraz kontraktowanie usług firm zajmujących się aktywizacją zawodową. Zwiększenie liczby odpowiednio wykwalifikowanych doradców zawodowych i pośredników pracy oraz wciągnięcie do współpracy prywatnych firm jest konieczne, aby umożliwić objęcie wszystkich bezrobotnych indywidualnymi programami aktywizacji. Wynagrodzenie dla urzędów pracy i agencji powinno być uzależnione od ich skuteczności, a nie jak obecnie od liczby bezrobotnych.
4. Trójstronne finansowanie i organizowanie edukacji dorosłych. Połączenie środków publicznych (rządowych i samorządowych), pracodawców (Fundusz Pracy, zakładowe fundusze socjalne i szkoleniowe) i pracowników.
5. Zniesienie przedemerytalnego okresu ochronnego, który zniechęca do zatrudniania starszych osób. Obecnie pracodawca nie może zwolnić pracownika przez cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
6. Umożliwienie pracodawcom elastyczniejszego organizowania czasu pracy poprzez wydłużenie okresu rozliczeniowego i wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy.
7. Wprowadzenie „bonów opiekuńczych" i zwiększenie dofinansowania opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi. Ci, którzy opiekują się takimi osobami powinni otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość byłaby uzależniona od kwoty dofinansowania do pobytu w żłobku lub domu opieki społecznej.
8. Zmniejszenie opodatkowania majątku produkcyjnego. Obecne opodatkowanie budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest 30 razy wyższe niż mieszkaniowych i oznacza wspieranie konsumpcji kosztem ograniczenia produkcji. Kluczem dla zwiększenia zatrudnienia jest wzrost inwestycji.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także