Polacy marzą o własnej działalności
http://sxc.hu/
United PR

Polacy marzą o własnej działalności

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W porównaniu do 2011 roku, pozytywne nastawienie ogółu Polaków do samozatrudnienia wzrosło aż o 5%.

Amway Europe, wraz z Centrum Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ludwika Maksymilina w Monachium oraz międzynarodowym instytutem badawczym GfK, przygotował kolejną edycję raportu na temat przedsiębiorczości w Europie przeprowadzonego w 16 krajach naszego kontynentu. Jego rezultaty posłużyły jako punkt wyjściowy do dyskusji z okazji inauguracji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

- Z pomocą naszego raportu chcemy określić m. in., jakie są największe przeszkody stojące na drodze do własnej działalności gospodarczej Polaków ogółem ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. Pragniemy pokazać, że prowadzenie firmy ma swoje niekwestionowane zalety takie jak: indywidualne regulowanie czasu pracy, niezależność, czy też możliwość poświęcania więcej czasu bliskim. Model biznesowy Amway daje współpracującym z firmą przedsiębiorcom korzyści, które stanowią elementy programów inkubatorów biznesowych, a także ułatwia przełamanie obaw i pozwala zminimalizować ryzyko, które powstrzymuje ludzi przed rozpoczęciem własnego biznesu. - powiedziała Anna Pietrzak, Dyrektor Naczelny Amway Polska.

Szczególnie młodzi ludzie chcą mieć własną firmę

Z raportu wynika, że trzech na czterech (73%) ankietowanych Polaków wykazuje pozytywną postawę w stosunku do przedsiębiorczości. Stanowi to 4% więcej niż średnia europejska w 16 państwach (69%). Jeżeli chodzi o pozytywny stosunek do przedsiębiorczości, Polacy zajmują 5. miejsce na16 państw europejskich biorących udział w badaniu. Najbardziej pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości przejawiają Duńczycy (85%), następnie Francuzi (77%), Anglicy (75%) oraz Włosi (74%).

Nowe pokolenia przedsiębiorców będą rozwijać się szczególnie wśród Europejczyków, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Europa będzie wtedy w stanie dotrzymać kroku wschodzącym rynkom na całym świecie, gdy przedsiębiorczość będzie stymulowana wśród wszystkich grup obywateli. Osoby z duchem przedsiębiorczości, a szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa są największym źródłem nowych miejsc pracy i wiążącego się z tym wzrostu gospodarczego.

Aż 84% Polaków, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia ma pozytywny stosunek do przedsiębiorczości (w porównaniu do 69% we wszystkich grupach wiekowych).

Niezależność od pracodawcy to podstawa

Raport prezentuje korzyści, które są dla młodych Polaków pociągające w perspektywie posiadania własnej działalności gospodarczej. Na uwagę zasługują osoby w wieku 15 – 29 lat, którzy najbardziej cenią sobie niezależność od pracodawcy i bycie własnym szefem. Tę odpowiedź wskazało 64% badanych (wskaźnik dla ogółu ankietowanych to 58% – wzrost o 11% w porównaniu z 2011 r.). Dodatkowo można zauważyć, że dla blisko połowy młodych ankietowanych (młodzi: 47%, dla ogółu: 38%) założenie własnej firmy może być środkiem do osiągnięcia poczucia samorealizacji zawodowej, a więc większej satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy.

Co utrudnia rozpoczęcie działalności w Polsce? 

Respondenci wskazali również przeszkody i bariery stojące między nimi a rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią (ogół Polaków: 58%, młodzi ankietowani: 67%) był brak kapitału początkowego. Trudno jednak pominąć także inne czynniki, związane z barierami systemu administracyjnego (ogół: 44%, młodzi: 41%) i niepewną sytuacją ekonomiczną w Polsce i Europie (ogół: 46%, młodzi: 45%). Ponadto 45% ogółu uczestników ankiety przyznało się do strachu przed porażką własnego przedsięwzięcia (młodzi: 42%).

Wyniki badań, zarówno w Polsce jak i w skali całej Europy, ujawniły także wiarę Europejczyków w rosnące znaczenie przedsiębiorczości. Respondenci z Danii (94%), Austrii i Wielkiej Brytanii (po 86%), z Włoch i Hiszpanii (po 85%) przewidują pozytywny lub neutralny wzrost znaczenia przedsiębiorczości w ciągu następnych dziesięciu lat.

72% ogółu respondentów z Polski szacuje, że przedsiębiorczość będzie równie ważna lub ważniejsza na nowoczesnym rynku pracy za dziesięć lat (średnia europejska: 78%). 18% osób uważa, że przedsiębiorczość straci na znaczeniu (średnia europejska: 11%).

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PESEL czy NIP, - który z identyfikatorów podatnik powinien wpisać w PIT?