Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Podwójna podwyżka: składki ZUS będą nas kosztować...
http://sxc.hu/

Podwójna podwyżka: składki ZUS będą nas kosztować prawie tysiąc złotych więcej

Pierwsza podwyżka czeka przedsiębiorców w lutym. Minimalne składki za styczeń (opłacane właśnie do 10 lutego) i kolejne miesiące tego roku rosną ze względu na wyższą w tym roku podstawę wymiaru miesięcznych składek. W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne w 2012 r. ową podstawę stanowi kwota nie niższa niż 2115, 60 zł, czyli 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2012 r. (w ubiegłym roku wynosiła 2015,40 zł). Tym samym płacone w lutym składki: emerytalna, rentowa, wypadkowa (przy założeniu, że płacimy ją według stawki 1,67 proc., obowiązującej dla firm nie większych niż 9-osobowe), chorobowa i na Fundusz Pracy wzrosną z 646,75 zł do 678,90 złotych.

Niestety, już w marcu przedsiębiorcy zapłacą jeszcze wyższą składkę na ubezpieczenia społeczne. Od lutego będzie bowiem obowiązywać 2-proc. podwyżka składki rentowej, która nie dotyczy tylko pracodawców – jak to przedstawiał w mediach rząd – ale wszystkich firm, w tym także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W efekcie miesięczna minimalna składka na ubezpieczenia społeczne wzrośnie od lutego 2012 r. do 721,21 złotych.

1-626

Rośnie także podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kw. 2011 r. (dane te opublikował 18 stycznia GUS). Wyższa podstawa oznacza, że miesięczna składka zdrowotna wzrośnie z 243,39 zł w 2011 r. do 254,55 zł w 2012 roku. W efekcie – po zsumowaniu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenia zdrowotne – miesięczne obciążenia przedsiębiorcy wzrosną od lutego o 85,62 zł (w skali roku za wszystkie składki trzeba zapłacić o 979,11 zł więcej niż w 2011 r., uwzględniając w tym wyliczeniu, że w styczniu składka rentowa nie była jeszcze objęta podwyżką).

2-626

3-525

4-501

Podwyżka nie ominie także osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą i w związku z tym mają przez dwa lata prawo do preferencyjnych składek ZUS – płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne i są zwolnione z wpłat na Fundusz Pracy. Preferencja nie dotyczy płaconych NFZ składek zdrowotnych, które nowi przedsiębiorcy muszą uiszczać w takiej samej wysokości, jak w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi w 2012 r. kwota nie niższa niż 450 zł, czyli 30 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku (w ubiegłym roku podstawa wymiaru w przypadku preferencyjnego ZUS wynosiła 415,80 zł). Tym samym miesięczne obciążenia początkującego przedsiębiorcy wobec ZUS (ubezpieczenia społeczne z chorobowym, a także płacona NFZ składka zdrowotna) wzrosną od lutego z obecnych 366,63 zł do 396,94 zł, czyli o 30,31 zł (w skali roku za wszystkie składki trzeba zapłacić o 352,67 zł więcej niż w 2011 r., uwzględniając w tym wyliczeniu, że w styczniu składka rentowa nie była jeszcze objęta podwyżką).

 

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także