Podsumowanie polityki konsumenckiej UKE
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Podsumowanie polityki konsumenckiej UKE

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ważnym elementem pro konsumenckiej polityki Urzędu są również mediacje pomiędzy dostawcami usług telekomunikacyjnych, a konsumentami. W zeszłym roku Urząd odzyskał ponad 1,43 mln zł na rzecz konsumentów.

Jednym z wielu elementów polityki pro konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jest program certyfikacji usług telekomunikacyjnych, w ramach którego prezes UKE przyznaje Certyfikaty Urzędu w trzech kategoriach: Bezpieczny Internet, Senior oraz Porównywarka Ofert. W 2014 roku, Certyfikaty Prezesa UKE przyznano Orange Polska S.A. oraz UPC Polska Sp. z o.o. w kategorii Bezpieczny Internet, CenterNet S.A. w kategorii Senior oraz FOSET Paweł Szubczyński w kategorii Porównywarka Ofert. „Przyznawane od kilku lat Certyfikaty Prezesa UKE stanowią ‘znak jakości’ istotny zarówno dla abonentów, jak i dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Celem programu certyfikacji usług telekomunikacyjnych jest promowanie zachowań, które mają na celu nie tylko sprzedaż usług, ale w których widoczna jest także troska o klienta, dla którego usługa jest dedykowana. Równie ważne jest dostarczenie prostych narzędzi, ułatwiających różnym grupom odnaleźć się w gąszczu nowych usług” – podsumowuje Magdalena Gaj, prezes UKE.

Skala problemów

Użytkownicy usług telekomunikacyjnych zmagali się w 2014 roku przede wszystkim z problemami dotyczącymi nieuczciwych praktyk, stosowanych przez przedstawicieli handlowych przy zawieraniu umów o świadczenie usług, a także braku zasięgu sieci mobilnej oraz aktywacji subskrypcji SMS-ów Premium bez zgody. W minionym roku UKE otrzymał aż 5.474 wnioski o interwencję, z czego, aż 70,46%, czyli 3.857 z nich, zostało rozpatrzonych na korzyść konsumentów. Prezes UKE przeprowadziła przy tym dokładnie 2.878 postępowania mediacyjne, z czego 1.365 zostało rozstrzygnięte na korzyść konsumenta. W sumie, Urząd odzyskał na rzecz konsumentów dokładnie 1.434.670,69 zł, a więc więcej niż 2013 r., w którym odzyskano ponad 1,3 mln zł.

Działania informacyjno-edukacyjne

W 2014 roku, UKE kontynuował także zapoczątkowaną dwa lata wcześniej kampanię edukacyjno-informacyjną „Ufaj, ale uważaj”. Przekaz kierowany był, przede wszystkim, do starszych konsumentów, którzy mogą mieć problemy z odnalezieniem się na wyjątkowo dynamicznym rynku usług telekomunikacyjnych. W ramach programu, organizowano bezpośrednie spotkania z konsumentami, których w latach 2012-2014 odbyło się 67, a udział w nich wzięło ponad 1,5 tysiąca uczestników. Na spotkaniach przybliżano osobom starszym specyfikę działania rynku telekomunikacyjnego oraz ostrzegano je przed nierzetelnymi przedstawicielami handlowymi, którzy mogliby wykorzystać ich łatwowierność i zaufanie.

Co ciekawe, w 2014 roku, Centrum Informacji Konsumenckiej obsłużyło łącznie ponad 14 tysięcy połączeń telefonicznych, a także udzieliło ponad 2 tysiące porad na wpływające do urzędu pisemne lub elektroniczne zapytania od konsumentów. „Polityka konsumencka, co pragnę szczególnie podkreślić, jest jednym z ważniejszych celów przyjętej przeze mnie strategii działania. Opiera się ona dwóch filarach – pierwszym z nich są podejmowane na podstawie przepisów prawa postępowania wyjaśniające, mediacyjne, kontrolne i administracyjne, drugim zaś – rozwój systemu poradnictwa i ochrony konsumentów. Jednym z elementów wzmacniania pozycji konsumentów jest popularyzowanie wiedzy i edukacja konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków. Dzięki temu mogą egzekwować swoje prawa i dochodzić roszczeń.” – wskazuje prezes UKE.

Skarbiec.biz 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Masz problem z bankiem czy ubezpieczycielem? Rzecznik Finansowy pomoże