Podatniku, uważaj! Wkrótce nowe wzory PIT-ów - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Podatniku, uważaj! Wkrótce nowe wzory PIT-ów
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Podatniku, uważaj! Wkrótce nowe wzory PIT-ów

Podziel się tym artykułem:   

Niebawem zmianie mogą ulec wzory niektórych formularzy podatkowych, obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

PESEL zamiast NIP

Główną przyczyną aktualizacji druków podatkowych jest tzw. ustawa nowelizacyjna z 29 lipca 2011 roku. Za jej sprawą od 1 września 2011 roku dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT, identyfikatorem podatkowym jest nr PESEL zamiast NIP. W związku z powyższym niektóre wzory formularzy wymagają modyfikacji.

Nowe zasady odliczania ulgi internetowej

Zaktualizowany zostanie m. in. PIT/O z powodu zmiany zasad odliczania ulgi internetowej (teraz odliczenia będą mogły dokonać osoby korzystające z sieci internetowej nie tylko w miejscu zamieszkania, ale również używające np. mobilnego internetu). Formularz ten przeznaczony jest dla osób dokonujących odliczeń od przychodu (np. z tytułu darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne) lub od podatku (np. z tytułu kontynuowanej na zasadzie praw nabytych ulgi uczniowskiej) z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada zaktualizowanie następujących formularzy podatkowych: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O oraz PIT/D.

Nowe formularze od nowego roku?

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. Nowe wzory formularzy będą mieć zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2011 roku i dokonanych od tego dnia obliczeń. Jeżeli deklaracje i informacje o uzyskanych przychodach, dokonanych odliczeniach oraz pobranym ryczałcie zostaną złożone na dotychczasowych drukach przed dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia, to organ podatkowy uzna takie postępowanie za prawidłowe. Oznacza to, że podatnicy nie będą zmuszeni do ponownego wypełnienia deklaracji na nowo obowiązujących wersjach formularzy.

Tak więc podatnicy muszą pamiętać, że w ich gestii leży wypełnienie właściwego formularza podatkowego, a następnie dostarczenie go do urzędu. Kiedy ministerstwo ostatecznie zatwierdzi nowe wzory wyżej wymienionych PIT-ów, będą one dostępne w portalu Podatnik.info pod poniższym linkiem.

Aktualną sytuację legislacyjną projektu można śledzić TUTAJ.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem: