Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Podatniku, sprawdź ważność dowodu osobistego
http://sxc.hu/

Podatniku, sprawdź ważność dowodu osobistego

W tym roku kończy się ważność dowodów osobistych wydanych w 2001 roku, jak i dowodów tymczasowych wydanych w 2006 roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że dowody osobiste są ważne przez 10 lat od momentu wydania, a dowody wydawane osobom niepełnoletnim tylko przez 5 lat. W 2011 roku wychodzi więc ważność dokumentów wydanych na 10 lat w roku 2001 i na 5 lat w roku 2006. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samodzielnie. Data znajduje się pod numerem dokumentu, w prawym dolnym rogu strony ze zdjęciem.


Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć w swoim urzędzie 30 dni przed upływem jego terminu ważności.


Nieważny dowód osobisty nie spełnia swojej funkcji i nie może potwierdzać tożsamości legitymującej się nim osoby. Jest dokumentem bezużytecznym, gdyż wszelkie kontakty z bankami, czy urzędami wymagają identyfikacji tożsamości.


Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć następujące dokumenty:

 

  • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa;
  • oraz dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

 

 

Uwaga: Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Loading Comments