Podatniku, uważaj! Wkrótce nowe wzory PIT-ów
http://sxc.hu/

Podatniku, uważaj! Wkrótce nowe wzory PIT-ów

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PESEL zamiast NIP

Główną przyczyną aktualizacji druków podatkowych jest tzw. ustawa nowelizacyjna z 29 lipca 2011 roku. Za jej sprawą od 1 września 2011 roku dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT, identyfikatorem podatkowym jest nr PESEL zamiast NIP. W związku z powyższym niektóre wzory formularzy wymagają modyfikacji.

Nowe zasady odliczania ulgi internetowej

Zaktualizowany zostanie m. in. PIT/O z powodu zmiany zasad odliczania ulgi internetowej (teraz odliczenia będą mogły dokonać osoby korzystające z sieci internetowej nie tylko w miejscu zamieszkania, ale również używające np. mobilnego internetu). Formularz ten przeznaczony jest dla osób dokonujących odliczeń od przychodu (np. z tytułu darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne) lub od podatku (np. z tytułu kontynuowanej na zasadzie praw nabytych ulgi uczniowskiej) z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada zaktualizowanie następujących formularzy podatkowych: PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O oraz PIT/D.

Nowe formularze od nowego roku?

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. Nowe wzory formularzy będą mieć zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2011 roku i dokonanych od tego dnia obliczeń. Jeżeli deklaracje i informacje o uzyskanych przychodach, dokonanych odliczeniach oraz pobranym ryczałcie zostaną złożone na dotychczasowych drukach przed dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia, to organ podatkowy uzna takie postępowanie za prawidłowe. Oznacza to, że podatnicy nie będą zmuszeni do ponownego wypełnienia deklaracji na nowo obowiązujących wersjach formularzy.

Tak więc podatnicy muszą pamiętać, że w ich gestii leży wypełnienie właściwego formularza podatkowego, a następnie dostarczenie go do urzędu. Kiedy ministerstwo ostatecznie zatwierdzi nowe wzory wyżej wymienionych e-deklaracji będą one dostępne w portalu Podatnik.info pod poniższym linkiem.

Aktualną sytuację legislacyjną projektu można śledzić TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć działalność gospodarczą w PIT-28 za 2017 rok przez internet?