Podatniku! Rozlicz PIT 2019 na czas
FreeImages
Podatnik.Info

Podatniku! Rozlicz PIT 2019 na czas

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Aby roczny PIT nie wiązał się ze zbędnymi komplikacjami, należy pamiętać o terminowym przesłaniu go do fiskusa. Jakie skutki może mieć niedopełnienie obowiązku skarbowego i w jaki sposób naprawić to niedopatrzenie?

  

Czynny żal – gdy roczny PIT 2019 nie zostanie złożony

Jeśli z rozmaitych powodów, nasz roczny PIT nie dotrze do urzędu skarbowego w wymaganym terminie, podatnik może wyrazić tzw. czynny żal. Jest to sposób, dzięki któremu można uniknąć sankcji karnoskarbowej, związanej z popełnieniem wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego. Podstawą prawną takiego procederu jest art. 16 paragraf 1 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z jego treścią, sprawca nie podlega karze za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe, o ile po popełnieniu czynu zabronionego powiadomił o tym odpowiedni organ, ujawniając okoliczności jego popełnienia, jak również osoby, które współdziałały w jego popełnieniu.

  

Czynny żal należy traktować jako donos na samego siebie do fiskusa – po złożeniu czynnego żalu należy uiścić odpowiedni podatek, jaki wygenerował nasz roczny PIT, lecz nie poniesiemy kary związanej z popełnieniem skarbowego wykroczenia. Należy jednak pamiętać, że nie przewiduje się możliwości złożenia czynnego żalu przed terminem, w którym roczny PIT powinien trafić na serwery Ministerstwa Finansów. Czynny żal może zostać złożony w formie pisemnej bądź ustnej zaprotokołowanej przez jeden z poniższych organów, wymienionych w poszczególnych artykułach KKS:

  

• Urząd Skarbowy,
• Urząd Celny,
• Inspektor Kontroli Skarbowej,
• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Centralne Biuro Antykorupcyjne,
• Policja,
• Żandarmeria Wojskowa,
• Straż Celna.

  

Składając czynny żal, musimy poinformować odpowiednie służby o wszystkich znanych nam okolicznościach popełnienia czynu zabronionego – zatajenie informacji i osób zamieszanych w wykroczenie skarbowe sprawi, że podatnik nie uniknie adekwatnej odpowiedzialności karnoskarbowej. Aby procedura ta mogła zostać dokonana zgodnie z literą prawa, należy pamiętać o dwóch istotnych okolicznościach: czynny żal może zostać zgłoszony zanim odpowiedni organ otrzyma donos od innego obywatela (a więc otrzyma konkretną wiadomość nt. przestępstwa podatkowego), i jeśli nie rozpoczęto wykonywania czynności służbowych, mających na celu ujawnienie dokonanego nieumyślnie wykroczenia skarbowego.

 
Nasz roczny PIT 2019 nie został przesłany – co dalej?

Pisemny czynny żal, podobnie jak każde pismo formalne, powinien zawierać dane odbiorcy i nadawcy, datę i miejsce złożenia oraz podpis. W treści dokumentu powinniśmy opisać sytuację, z powodu której przesłanie deklaracji okazało się niemożliwe. Przyczyna powinna być opisana ze szczegółowymi informacjami oraz uzasadnieniem. Poprawne złożenie czynnego żalu, wraz z jego pozytywnym rozpatrzeniem i uregulowaniem powstałej należności, zwalnia podatnika z konsekwencji karnoskarbowych (wynika to z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego). Czynny żal za roczny PIT polega więc na złożeniu korekty, w której zawrzemy jej przyczynę, i opłaceniu zaległego podatku.

 

Aby uniknąć komplikacji związanych z przekroczeniem terminu na złożenie deklaracji, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez program PIT. Przy jego asyście z łatwością złożymy nasz roczny PIT nie przekraczając ustalonej daty, a wszystkie dokumenty związane z poprawnym przekazaniem deklaracji na serwery Ministerstwa Finansów zostaną przechowane zarówno na naszym komputerze, jak i w profilu użytkownika, do którego możemy zalogować się przez internet.

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek PIT za 2019 rok − nowe zasady