Podatniku! Rozlicz PIT 2019 na czas
FreeImages
Podatnik.Info

Podatniku! Rozlicz PIT 2019 na czas

Aby roczny PIT nie wiązał się ze zbędnymi komplikacjami, należy pamiętać o terminowym przesłaniu go do fiskusa. Jakie skutki może mieć niedopełnienie obowiązku skarbowego i w jaki sposób naprawić to niedopatrzenie?

  

Czynny żal – gdy roczny PIT 2019 nie zostanie złożony

Jeśli z rozmaitych powodów, nasz roczny PIT nie dotrze do urzędu skarbowego w wymaganym terminie, podatnik może wyrazić tzw. czynny żal. Jest to sposób, dzięki któremu można uniknąć sankcji karnoskarbowej, związanej z popełnieniem wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego. Podstawą prawną takiego procederu jest art. 16 paragraf 1 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z jego treścią, sprawca nie podlega karze za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe, o ile po popełnieniu czynu zabronionego powiadomił o tym odpowiedni organ, ujawniając okoliczności jego popełnienia, jak również osoby, które współdziałały w jego popełnieniu.

  

Czynny żal należy traktować jako donos na samego siebie do fiskusa – po złożeniu czynnego żalu należy uiścić odpowiedni podatek, jaki wygenerował nasz roczny PIT, lecz nie poniesiemy kary związanej z popełnieniem skarbowego wykroczenia. Należy jednak pamiętać, że nie przewiduje się możliwości złożenia czynnego żalu przed terminem, w którym roczny PIT powinien trafić na serwery Ministerstwa Finansów. Czynny żal może zostać złożony w formie pisemnej bądź ustnej zaprotokołowanej przez jeden z poniższych organów, wymienionych w poszczególnych artykułach KKS:

  

• Urząd Skarbowy,
• Urząd Celny,
• Inspektor Kontroli Skarbowej,
• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Centralne Biuro Antykorupcyjne,
• Policja,
• Żandarmeria Wojskowa,
• Straż Celna.

  

Składając czynny żal, musimy poinformować odpowiednie służby o wszystkich znanych nam okolicznościach popełnienia czynu zabronionego – zatajenie informacji i osób zamieszanych w wykroczenie skarbowe sprawi, że podatnik nie uniknie adekwatnej odpowiedzialności karnoskarbowej. Aby procedura ta mogła zostać dokonana zgodnie z literą prawa, należy pamiętać o dwóch istotnych okolicznościach: czynny żal może zostać zgłoszony zanim odpowiedni organ otrzyma donos od innego obywatela (a więc otrzyma konkretną wiadomość nt. przestępstwa podatkowego), i jeśli nie rozpoczęto wykonywania czynności służbowych, mających na celu ujawnienie dokonanego nieumyślnie wykroczenia skarbowego.

 
Nasz roczny PIT 2019 nie został przesłany – co dalej?

Pisemny czynny żal, podobnie jak każde pismo formalne, powinien zawierać dane odbiorcy i nadawcy, datę i miejsce złożenia oraz podpis. W treści dokumentu powinniśmy opisać sytuację, z powodu której przesłanie deklaracji okazało się niemożliwe. Przyczyna powinna być opisana ze szczegółowymi informacjami oraz uzasadnieniem. Poprawne złożenie czynnego żalu, wraz z jego pozytywnym rozpatrzeniem i uregulowaniem powstałej należności, zwalnia podatnika z konsekwencji karnoskarbowych (wynika to z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego). Czynny żal za roczny PIT polega więc na złożeniu korekty, w której zawrzemy jej przyczynę, i opłaceniu zaległego podatku.

 

Aby uniknąć komplikacji związanych z przekroczeniem terminu na złożenie deklaracji, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez program PIT. Przy jego asyście z łatwością złożymy nasz roczny PIT nie przekraczając ustalonej daty, a wszystkie dokumenty związane z poprawnym przekazaniem deklaracji na serwery Ministerstwa Finansów zostaną przechowane zarówno na naszym komputerze, jak i w profilu użytkownika, do którego możemy zalogować się przez internet.

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także