Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Podatniku odlicz w ostatniej chwili ulgi i darowizny!
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Podatniku odlicz w ostatniej chwili ulgi i darowizny!

Wielu podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt ewidencjonowany nie zdaje sobie sprawy, że mogą skorzystać z jakichkolwiek preferencji podatkowych. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Aby się o tym przekonać, wystarczy użyć np. całkowicie darmowego programu PIT pro 2013. Po zaznaczeniu przez podatnika opcji, że rozlicza się ryczałtem, system automatycznie wyświetli mu listę odliczeń, z której mogą skorzystać osoby opodatkowane w tej formie.

Z jakich ulg może skorzystać ryczałtowiec?

Przywilejem podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym jest przede wszystkim prawo do skorzystania z ulgi internetowej i rehabilitacyjnej. Należy jednak pamiętać, że składając PIT za 2013 r. wydatki na internet może odliczyć jedynie ograniczone grono osób. Dzieje się tak dlatego, ponieważ od 1 stycznia ubiegłego roku prawo do ulgi internetowej w maksymalnej wysokości 760 zł przysługuje jedynie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeśli podatnik wcześniej nie korzystał z tego rodzaju preferencji.

Oznacza to, że jeżeli po raz pierwszy skorzystaliśmy z ulgi w rozliczeniu PIT za 2012 r., to jeszcze raz możemy to zrobić w deklaracji podatkowej za 2013 r. Natomiast osoby pierwszy raz odliczające wydatki na internet w tegorocznym zeznaniu podatkowym, będą mogły uczynić to ponownie w przyszłym roku. Następnie ulga internetowa zostanie całkowicie zlikwidowana.

Ponadto osoby rozliczające się ryczałtem mogą odliczyć darowizny, w tym m. in. z tytułu honorowo oddanej krwi lub na cele kultu religijnego.

Z jakich ulg nie może skorzystać ryczałtowiec?

Niestety ryczałtowcom przysługuje znacznie mniej preferencji w porównaniu do osób rozliczających się według skali podatkowej. Szczególnie dotkliwe może to być dla podatników będących w związku małżeńskim lub posiadających dzieci.

Ryczałtowcy w druku PIT-28 nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujący dziecko. Oprócz tego są pozbawione prawa do skorzystania z ulgi na dzieci, inaczej zwanej ulgą prorodzinną.

Nie dotyczy to jednak podatników uzyskujących przychody z najmu lub dzierżawy, jeżeli oprócz tego osiągają one dochody np. z etatu lub z działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową. W takim przypadku te osoby w PIT-37 lub PIT-36 mogą skorzystać z wyżej wymienionych przywilejów, dodatkowo dołączając do tych formularzy załącznik PIT/O.


Podatnik.info 

Loading Comments
Zainteresuje cię także