Podatnik rozliczy się z fiskusem mimo braku PIT-11
http://sxc.hu/
Tax Care

Podatnik rozliczy się z fiskusem mimo braku PIT-11

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Informacje PIT-11 stanowią podstawę do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenia. Znajdują się w nich informacje niezbędne do rozliczenia się z urzędem skarbowym, tj. wysokość dochodu, wartość potrąconych w ciągu roku składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne, kwota odliczonych składek zdrowotnych oraz należny i pobrany podatek dochodowy. Pracodawca zobowiązany jest do przesłania podatnikowi tego formularzu do końca lutego. Co jednak, jeżeli do tej pory podatnik nie otrzymał go lub po otrzymaniu druk zaginął?

Duplikat

Jakiekolwiek opóźnienia w otrzymaniu PIT-11 warto od razu wyjaśnić z pracodawcą – wystarczy kontakt telefoniczny. Osoby, które wykonują zlecenia dla kilku podmiotów, warto, aby sprawdziły, czy otrzymały komplet formularzy. Jeżeli okaże się, że list zPIT-11 zaginął na poczcie lub został zwrócony ze względu na błędny adres, można poprosić o duplikat informacji. To samo dotyczy sytuacji, w której podatnik co prawda odebrał druk, ale gdzieś go po drodze zagubił.

Możliwe upomnienie pracodawcy

Może się też jednak zdarzyć, że deklaracja PIT-11 w ogóle nie została do podatnika wysłana. Podatnik ma prawo upomnieć pracodawcę na piśmie, ewentualnie zawiadomić o opóźnieniu urząd skarbowy. Krok ten powinien okazać się skuteczny, za niewystawienie informacji PIT-11 bowiem pracodawcy występującemu w roli płatnika grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe.

Co jednak istotne, fakt, że pracodawca podlega karze pieniężnej nie zwalnia podatnika ze sporządzenia i złożenia rocznego zeznania podatkowego. Niestety, w takim przypadku, podatnik będzie musiał policzyć swój dochód samodzielnie.

Zamiast PIT-11 ZUS RUMUA…

Innymi niż formularz PIT-11 pomocnymi w sporządzeniu rocznej deklaracji podatkowej dokumentami będą miesięczne druki ZUS RUMUA, tzw. paski wynagrodzeń, a w przypadku umów zlecenia także same umowy czy wyciągi z rachunku bankowego. Dzięki nim podatnik ustali wysokość wynagrodzenia, kosztów oraz zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Odszukanie takiej dokumentacji może sprawić niemałe trudności, a to jeszcze nie wszystko. Niezbędną informację o tym, czy pobierane i odprowadzane były składki ZUS-owskie podatnik uzyska jedynie w oddziale ZUS, po złożeniu pisemnego wniosku. Dla pewności, do składanego zeznania warto dołączyć również informację o braku PIT-11.

Zaniedbanie obowiązku

O czym warto pamiętać, za niezłożenie rocznego zeznania podatkowego do dnia 30 kwietnia grozi karą za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. To samo dotyczy złożenia zeznania zawierającego błędne informacje, przez które wykazana w nim kwota podatku jest zaniżona. Wysokość ewentualnej kary zależeć będzie od kilku czynników, m.in. od wysokości dochodów podatnika, ilości osób na jego utrzymaniu, ale też od znaczenia samego uchybienia, np. wartości uszczuplonego podatku.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczamy dochód z pracy za granicą