Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Podatnik rozliczający PIT przez internet przez 5 lat musi...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Podatnik rozliczający PIT przez internet przez 5 lat musi przechowywać Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Rozliczenie się drogą elektroniczną jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania podatkowego. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych czynnościach, których musimy dokonać aby nasz PIT został prawidłowo wypełniony. Przede wszystkim trzeba uważnie wpisać swoje dane osobowe, takie jak:

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2014 r.


Na podstawie powyższych informacji Ministerstwo Finansów sprawdza autentyczność składanej przez podatnika deklaracji.
Po wypełnieniu zeznania musisz pamiętać o pobraniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), które jest jedynym dowodem złożenia e-PIT. Jego brak można porównać do niepodpisania przez podatnika deklaracji podatkowej składanej w tradycyjnej (papierowej) formie, co skutkuje nieważnością zeznania rocznego.


O przechowywanie UPO musisz zadbać samodzielnie


UPO stanowi jedyny dokument potwierdzający złożenie rocznego PIT-u przez internet i jest traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego w placówce Poczty Polskiej lub potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej bezpośrednio w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika. Należy pamiętać, że mamy obowiązek przechowywać je przez 5 lat, razem z zeznaniem podatkowym licząc od końca roku podatkowego, którego dotyczy wysłany drogą elektroniczną PIT.


Zazwyczaj potwierdzenie złożenia e-PIT z Ministerstwa Finansów pojawia się w przeciągu godziny od momentu wysłania deklaracji. W przypadku przerwy technicznej lub dużego obciążenia serwerów czas ten może się wydłużyć, jednak nie powinien przekroczyć doby.


Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także