Podatnicy sprawdzą kontrahenta w wykazie podatników VAT...
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Podatnicy sprawdzą kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który nakłada na szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek publikowania na stronie ministra finansów wykazu podatników VAT czynnych i aktualizowania go raz na dobę.

Ma on służyć podatnikom do sprawdzania kontrahentów.

Poza danymi dotyczącymi m.in. imion, nazwisk osób fizycznych oraz adresu prowadzenia działalności, wykaz będzie zawierał również dane dotyczące rejestracji, wykreślenia, ponownego zarejestrowania podatnika VAT i podstawę prawną jego wykreślenia z rejestru. Dane dotyczące ponownej rejestracji będą wskazane przy podatnikach, którzy spełnili przesłanki do wykreślenia, wykazali, że prowadzą działalność, i zostali ponownie zarejestrowani. Dane dotyczące podatników VAT wykreślonych będą figurowały w rejestrze przez okres 5 lat.

Dostęp do ww. wykazu będzie bezpłatny. Projekt przewiduje, że podawanie danych w wykazie nie będzie naruszało tajemnicy skarbowej ani przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W myśl przepisów przejściowych omawianego projektu dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym przed wejściem w życie omawianej nowelizacji nie zostaną umieszczone w wykazie. Wykreślenie podatnika z rejestru przed 12 miesiącami od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji również sprawi, że dane jego dotyczące nie trafią do wykazu.

Zmiany w ustawie o PIT i CIT

Omawiana nowelizacja przewiduje też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów transakcji przekraczającej 15 tys. zł (w myśl art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), gdy nie dokonano jej za pośrednictwem rachunku bankowego.

W myśl przepisów przejściowych ww. zasada obejmie płatności i koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów po dniu wejścia w życie omawianej ustawy.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Omawiany projekt dokonuje też zmian w Ordynacji podatkowej. Chodzi o solidarną odpowiedzialność wobec podatnika z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę za jego zaległości podatkowe w części podatku, która przypada proporcjonalnie na tę dostawę lub tę usługę, gdy zapłata należności zostanie przekazana na rachunek inny niż ww. wykaz podatników VAT czynnych. Chodzi o transakcje o wartości powyżej 15 tys. zł.

Omawiana nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Niebawem trafi na posiedzenie rządu.


Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć wynagrodzenie krok po kroku 2022? Zapytaj eksperta!