Podatnicy muszą pamiętać o nowych wzorach PIT-ów...
http://sxc.hu/

Podatnicy muszą pamiętać o nowych wzorach PIT-ów obowiązujących od 1 stycznia

Osoby rozliczające się z fiskusem muszą pamiętać, że od 1 stycznia zmianie uległy wzory wielu formularzy podatkowych. Zaktualizowano m. in. najczęściej wypełniane przez podatników druki PIT.

Dlatego wygodnie będzie rozliczyć się z fiskusem w formie elektronicznej. Dzięki zainstalowaniu najnowszej wersji programu PIT PRO 2011 możemy być pewni, że zeznanie podatkowe złożymy na aktualnym formularzu. Należy jednak pamiętać o systematycznym aktualizowaniu aplikacji.

>>>Pobierz program PIT PRO 2011 od Podatnik.info<<<

Podatnicy od 1 stycznia rozliczają się z fiskusem za pomocą nowych formularzy PIT z dochodów osiągniętych w 2011 roku m. in. z powodu wejścia w życie dwóch rozporządzeń Ministra Finansów, opublikowanych pod koniec listopada ubiegłego roku.

Nowe wzory zeznań i informacji podatkowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 listopada 2011 roku (Dz. U. Nr 252, poz. 1518) zmienia wzory następujących formularzy:

- PIT-40 - rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego
przez podatnika w roku podatkowym,

- PIT 36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 – zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Ponadto zmieniają się wzory załączników do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38:

- PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym,
- PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
- PIT/M - informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym,
- PIT/B - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym,
- PIT/Z - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego w roku podatkowym,
- PIT/ZG - informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.

Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych dla ryczałtowców

Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2011 roku (Dz. U. Nr 259, poz. 1552) zmienia wzór zeznania PIT-28. Podatnik zeznaje w nim o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozporządzenie zmienia również wzory następujących deklaracji podatkowych:

- PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego,
- PIT-19A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Rozporządzenie zmienia także wzory następujących informacji podatkowych:

- PIT-28A – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- PIT-28B – informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych,
- PIT/O – informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym,
- PIT/D – informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także