Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
Wyniki sondażu: sondaż 463 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

93 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

96 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

274 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na ponad 260...
Redakcja
http://sxc.hu/

Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na ponad 260 mld zł

Podziel się tym artykułem:   

Z projektu ustawy budżetowej na 2012 r., który rząd przyjął 5 maja br., wynika, że dochody wyniosą 292,7 mld zł, wydatki nie więcej niż 327,7 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,0 mld zł.

Największe wydatki będą związane z dotacjami i subwencjami, potrzebami bieżącymi jednostek budżetowych oraz obsługą długu publicznego.

 

Dochody budżetu państwa z podatków oszacowano na 269,4 mld zł. Kwota ta stanowi 92% wpływów budżetowych, w tym:

 

  • VAT – 132,5 mld zł, czyli 45% dochodów państwa,
  • akcyza – 63,4 mld zł to 22% wpływów do budżetu,
  • PIT – 42,4 mld zł, czyli 14%,
  • CIT – 29,6 mld zł, czyli 10%.

 

Niepodatkowe dochody wyniosą 21,5 mld zł, natomiast z prywatyzacji do kasy państwa ma wpłynąć 10 mld zł.

 

Ponadto, z projektu ustawy budżetowej na 2012 r. wynika, że w przyszłym roku ponownie zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Wzrośnie z 48,97 proc. do 49,24 proc. Z kolei dochody podatkowe wyniosą 269 427 010 tys. zł, tj. o 8,9 proc. nominalnie więcej niż w 2011 r. Na tę kwotę składają się dochody m.in. z podatków:

 

  • VAT – 132.500.000 tys. zł (o 7,1 proc. więcej niż w 2011 r.),
  • akcyza – 63.480.000 tys. zł (wzrost o 8,1 proc.),
  • CIT – 29.600.000 tys. zł (wzrost o 19,4 proc.),
  • PIT – 42.400.000 tys. zł (wzrost o 9,6 proc.).

 

Dochody niepodatkowe wyniosą 21 502 569 tys. zł. Będą to m.in. dochody z cła, z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz wpłat z zysku, opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe, a także wpłaty jednostek samorządu terytorialnego i dochody ze środków UE oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Podziel się tym artykułem: