Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Podatkowe oszczędności na koniec roku – leasing i...
http://sxc.hu/
Tax Care

Podatkowe oszczędności na koniec roku – leasing i sponsoring

Wielu przedsiębiorców liczy na to, że zamknięcie roku większymi firmowymi zakupami pozwoli im zaoszczędzić na podatku dochodowym za 2015 r. 

Z jednej strony wygląda to jak szukanie oszczędności na siłę, z drugiej jednak faktycznie obniża podatek. W grę wchodzi m.in. podpisanie umowy leasingu lub sponsoringu.
 

W zeznaniu rocznym za 2015 r., jakie składać będziemy w 2016 r., wykażemy osiągnięte w 2015 r. przychody i poniesione koszty. Być może nabyliśmy w tym roku prawo zastosowania w rocznym PIT-cie odliczeń od dochodu (przekazaliśmy darowiznę na dom dziecka, oddaliśmy krew), być może będziemy mogli odliczyć od podatku ulgę na dzieci. Wysokość zobowiązania wobec fiskusa można jeszcze zoptymalizować grudniowymi zakupami.
 

Zakupy do 3 500 zł lub umowa leasingu
 

Niemały koszt może wygenerować zakup kilku środków trwałych, ale uwaga – wartość jednego nie może przekraczać 3 500 zł, licząc już łącznie np. z kosztami transportu czy montażu. Z punktu widzenia prawa podatkowego nie będą one środkami trwałymi, a co za tym idzie, zbędne będzie wpisanie ich do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, czyli zbędna będzie też ich amortyzacja.
 

Przykład 1
Przedsiębiorca kupił i oddał do używania 18 grudnia br. 7 nowoczesnych biurek dla siebie i swoich pracowników. Cena netto nabycia jednego biurka wyniosła 2 800 zł (transport był darmowy). Jeszcze w grudniu rozliczy zatem w kosztach uzyskania przychodu wartość 19 600 zł (2 800 zł * 7).
 

A co z zakupem na firmę np. samochodu o wartości 90 000 zł? Warto pamiętać, że środki trwałe (czyli rzeczy czy prawa droższe niż 3 500 zł i spełniające resztę warunków do zakwalifikowania ich do majątku formowego) podlegają amortyzacji dopiero od następnego miesiąca. Czyli od zakupionego za gotówkę czy na kredyt w grudniu auta, pierwszy odpis amortyzacyjny stanowiący koszt firmowy miałby miejsce w styczniu. Jeśli chcemy jeszcze w grudniu kupić do działalności auto i jednocześnie oszczędzić coś na podatku, rozsądniejszym wyborem będzie leasing. W tym przypadku jeszcze w kosztach grudniowych (w miesiącu podpisania umowy leasingu o odpłatne użytkowanie pojazdu) będziemy mogli odliczyć tzw. wpłatę wstępną. W zależności od indywidualnej umowy, wpłata wstępna może wynosić nawet kilkadziesiąt procent wartości auta, co przy droższym samochodzie mogłoby oznaczać oszczędność na PIT-cie z rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.
 

Umowa sponsoringu
 

Sporym kosztem firmowym może się również okazać wydatek na sponsoring, np. lokalnego klubu sportowego czy wybranego sportowca. Przedsiębiorca rozliczy w kosztach działalności taką część wydatku na sponsoring, która jest równa uzyskanej w zamian wartości reklamy jego firmy.
 

Umowa sponsoringu to umowa wzajemnie zobowiązująca. W zamian za finansową czy rzeczową pomoc, sponsorowany reklamuje sponsora, jego firmę i jej produkty czy usługi – robi wszystko, co pozwoli zwiększyć renomę i popularność na rynku, co przełoży się na zwiększone przychody. Można zatem powiedzieć, że wydatki na sponsoring to tak naprawdę wydatki na reklamę. Stąd ważne, aby przedsiębiorca odróżniał je od przekazanego np. dziecięcemu klubowi sportowemu sprzętu w ramach darowizny. Darowizna ma charakter jednostronnie zobowiązującej i jej o jej wartość nie można powiększyć firmowych kosztów.
 

Przykład 2
Przedsiębiorca zdecydował się zostać sponsorem lokalnej drużyny piłkarskiej. W ramach umowy sponsoringu ufundował drużynie nowe profesjonalne buty sportowe i nowy sprzęt treningowy, wydając w sumie 15 000 zł. Wartość reklamy wyniosła zaś 8 000 zł i to właśnie maksymalnie taką wartość sponsor może „wrzucić” w koszty.
 

Katarzyna Miazek, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments