Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na ponad 260...
http://sxc.hu/

Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na ponad 260 mld zł

Z projektu ustawy budżetowej na 2012 r., który rząd przyjął 5 maja br., wynika, że dochody wyniosą 292,7 mld zł, wydatki nie więcej niż 327,7 mld zł, a deficyt nie przekroczy 35,0 mld zł.

Największe wydatki będą związane z dotacjami i subwencjami, potrzebami bieżącymi jednostek budżetowych oraz obsługą długu publicznego.

 

Dochody budżetu państwa z podatków oszacowano na 269,4 mld zł. Kwota ta stanowi 92% wpływów budżetowych, w tym:

 

  • VAT – 132,5 mld zł, czyli 45% dochodów państwa,
  • akcyza – 63,4 mld zł to 22% wpływów do budżetu,
  • PIT – 42,4 mld zł, czyli 14%,
  • CIT – 29,6 mld zł, czyli 10%.

 

Niepodatkowe dochody wyniosą 21,5 mld zł, natomiast z prywatyzacji do kasy państwa ma wpłynąć 10 mld zł.

 

Ponadto, z projektu ustawy budżetowej na 2012 r. wynika, że w przyszłym roku ponownie zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Wzrośnie z 48,97 proc. do 49,24 proc. Z kolei dochody podatkowe wyniosą 269 427 010 tys. zł, tj. o 8,9 proc. nominalnie więcej niż w 2011 r. Na tę kwotę składają się dochody m.in. z podatków:

 

  • VAT – 132.500.000 tys. zł (o 7,1 proc. więcej niż w 2011 r.),
  • akcyza – 63.480.000 tys. zł (wzrost o 8,1 proc.),
  • CIT – 29.600.000 tys. zł (wzrost o 19,4 proc.),
  • PIT – 42.400.000 tys. zł (wzrost o 9,6 proc.).

 

Dochody niepodatkowe wyniosą 21 502 569 tys. zł. Będą to m.in. dochody z cła, z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz wpłat z zysku, opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe, a także wpłaty jednostek samorządu terytorialnego i dochody ze środków UE oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także