Podatek na raty - jak uzyskać ulgę i rozłożyć spłatę PIT? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Podatek na raty - jak uzyskać ulgę i rozłożyć spłatę...
Redakcja
pixabay.com
Redakcja

Podatek na raty - jak uzyskać ulgę i rozłożyć spłatę PIT?

Podziel się tym artykułem:   

Po rozliczeniu PIT za 2017 okazało się, że masz do zapłaty wysoki podatek? Jeśli nie masz środków na jego pokrycie, możesz złożyć do urzędu skarbowego wniosek o rozłożenie płatności na raty.

Wiele osób po rozliczeniu PIT może liczyć na zwrot podatku. Jest jednak grupa ludzi, którym w deklaracji wychodzi niedopłata – oznacza to, że muszą oni przelać brakującą kwotę podatku na konto urzędu skarbowego. Niedopłaty podatku powstają z kilku przyczyn, między innymi, gdy suma zaliczek na podatek dochodowy jest niższa od kwoty naliczonego podatku wynikającego z deklaracji. Zdarzają się też, gdy podatnik w trakcie roku sprzedał nieruchomość lub uzyskał zyski na giełdzie – w obu przypadkach musi on zapłacić podatek po rozliczeniu rocznym. 


Jeśli kwota podatku jest wysoka, a podatnik nie ma możliwości zapłacenia jej we wskazanym terminie, może szukać pomocy w samym urzędzie skarbowym. Nie trzeba zadłużać się u znajomych czy w banku. Urząd ma możliwość odroczenia spłaty zobowiązania podatkowego albo rozłożenia na raty jego spłaty. Może także umorzyć w całości lub częściowo zaległości podatkowe.Wniosek o rozłożenie płatności podatku na raty

Żeby skorzystać z ulg oferowanych przez urząd skarbowy, należy złożyć pisemny wniosek i odpowiednio go uzasadnić. Nie wystarczy samo stwierdzenie, że brakuje nam środków. Najłatwiej uzyskać zgodę, gdy trudna sytuacja finansowa spowodowana jest wydarzeniami losowymi (jak choroba, utrata pracy, katastrofa naturalna). To tak zwane niezawinione pogorszenie sytuacji, które uniemożliwia zarobek lub przyczynia się do ponoszenia dodatkowych kosztów.

We wniosku o rozłożenie płatności należy określić propozycję terminów i wysokości rat, na jakie podatek byłby rozłożony. Należy jednak ich przestrzegać, ponieważ dokonanie zapłaty po wskazanym w decyzji terminie powoduje naliczanie odsetek nie tylko za nowe opóźnienie, ale i od pierwszego terminu, w którym podatek miał być zapłacony. 


Co się stanie, jeśli nie zapłacę podatku w terminie?  

Osoby, które nie zapłacą na czas podatku, a nie poprosiły wcześniej o odroczenie terminu jego spłaty, w przypadku kontroli podatkowej narażają się na mandat, grzywnę, a nawet karę pozbawienia wolności. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym popełniamy w ten sposób wykroczenie lub przestępstwo o charakterze skarbowym. Lepiej nie ryzykować więc i nie odkładać zapłaty podatku do czasu napływu większej gotówki. Nawet wtedy kwota ta będzie obarczona odsetkami, które rosną z każdym dniem. W przypadku odroczenia lub rozłożenia płatności na raty odsetki nie są naliczane.


Do kiedy trzeba zapłacić podatek w 2018 

Czas na zapłatę zaległego podatku mija w tym roku 30 kwietnia, czyli w ostatnim dniu, kiedy można składać zeznania podatkowe na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Do tego dnia należy złożyć również wniosek o rozłożenie podatku na raty, jeśli uważamy, że nie będziemy w stanie spłacić całej należności. Urząd skarbowy nie musi odpowiedzieć na podanie od razu – zazwyczaj czas oczekiwania wynosi miesiąc od jego złożenia.

Podziel się tym artykułem: