Podatek solidarnościowy 2019 - PIT dla najbogatszych –...
pixabay.com
Ministerstwo Finansów

Podatek solidarnościowy 2019 - PIT dla najbogatszych – kto go zapłaci?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Środki spływające z tego zobowiązania mają zasilić Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

 

Podatek solidarnościowy – jakich dochodów będzie dotyczył?

Podatek solidarnościowy będzie dotyczył dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu:

  • stosunku pracy i innych źródeł opodatkowanych progresywnie,
  • działalności gospodarczej (także tej opodatkowanej liniowo według stawki 19%),
  • niektórych dochodów kapitałowych (nie wliczając w to m.in. odsetek i dywidend).

Będą go płaciły osoby osiągające określony dochód, które wypełniają PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-40A.

Dochód zostanie pomniejszony o składki wpłacone na ubezpieczenie społeczne. Kwota odprowadzonej daniny nie będzie zaliczana do kosztów podatkowych.

Warto dodać, że w projekcie rządowej ustawy został wprowadzony zapis o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Ma on zapobiegać przerzucaniu dochodów do przedsiębiorstw poza granicami kraju. Osoby rozliczające podatek w Polsce będą wkrótce musiały w podstawie opodatkowania uwzględniać te dochody, które uzyskały przez kontrolowany podmiot z zagranicy, o ile jego siedziba (bądź siedziba jego zarządu) jest zlokalizowana w państwie o niższym niż polski poziomie opodatkowania.

 

Wysokość podatku dla zamożnych

Podatek solidarnościowy obejmie osoby inkasujące ponad milion złotych rocznie. Warto przypomnieć, że będzie on dotyczył wyłącznie osób fizycznych, które będą przekazywały państwu 4% od nadwyżki swoich dochodów powyżej 1 mln złotych, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Szacuje się, że zobowiązanie dotknie osoby zarabiające miesięcznie 87 000 złotych brutto.

Zgodnie z projektem, źródłem przychodu dla Funduszu Solidarnościowego ma być też obowiązkowa składka w wysokości 0,15% wymiaru składki na Fundusz Pracy. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

 

Jak płacić podatek solidarnościowy?

Płacony przez najbogatszych podatek solidarnościowy ma wpływać do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy. Jest to urząd właściwy dla podatnika ze względu na jego miejsce zamieszkania. Danina będzie musiała zostać wpłacona na konto fiskusa najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Według zapisów projektu podatek solidarnościowy po raz pierwszy obejmie dochody osiągnięte w roku 2019.

  

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek solidarnościowy w PIT 2019 – kto będzie musiał go płacić?