Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Podatek solidarnościowy 2019 - PIT dla najbogatszych –...
pixabay.com
Ministerstwo Finansów

Podatek solidarnościowy 2019 - PIT dla najbogatszych – kto go zapłaci?

 

Środki spływające z tego zobowiązania mają zasilić Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  

 

Podatek solidarnościowy – jakich dochodów będzie dotyczył?

Podatek solidarnościowy będzie dotyczył dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu:

  • stosunku pracy i innych źródeł opodatkowanych progresywnie,
  • działalności gospodarczej (także tej opodatkowanej liniowo według stawki 19%),
  • niektórych dochodów kapitałowych (nie wliczając w to m.in. odsetek i dywidend).

Będą go płaciły osoby osiągające określony dochód, które wypełniają PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-40A.

Dochód zostanie pomniejszony o składki wpłacone na ubezpieczenie społeczne. Kwota odprowadzonej daniny nie będzie zaliczana do kosztów podatkowych.

Warto dodać, że w projekcie rządowej ustawy został wprowadzony zapis o zagranicznych spółkach kontrolowanych. Ma on zapobiegać przerzucaniu dochodów do przedsiębiorstw poza granicami kraju. Osoby rozliczające podatek w Polsce będą wkrótce musiały w podstawie opodatkowania uwzględniać te dochody, które uzyskały przez kontrolowany podmiot z zagranicy, o ile jego siedziba (bądź siedziba jego zarządu) jest zlokalizowana w państwie o niższym niż polski poziomie opodatkowania.

 

Wysokość podatku dla zamożnych

Podatek solidarnościowy obejmie osoby inkasujące ponad milion złotych rocznie. Warto przypomnieć, że będzie on dotyczył wyłącznie osób fizycznych, które będą przekazywały państwu 4% od nadwyżki swoich dochodów powyżej 1 mln złotych, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym. Szacuje się, że zobowiązanie dotknie osoby zarabiające miesięcznie 87 000 złotych brutto.

Zgodnie z projektem, źródłem przychodu dla Funduszu Solidarnościowego ma być też obowiązkowa składka w wysokości 0,15% wymiaru składki na Fundusz Pracy. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

 

Jak płacić podatek solidarnościowy?

Płacony przez najbogatszych podatek solidarnościowy ma wpływać do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy. Jest to urząd właściwy dla podatnika ze względu na jego miejsce zamieszkania. Danina będzie musiała zostać wpłacona na konto fiskusa najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Według zapisów projektu podatek solidarnościowy po raz pierwszy obejmie dochody osiągnięte w roku 2019.

  

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Zainteresuje cię także