Podatek solidarnościowy 2019 - kogo dotyczy i jaki jest...
FreeImages
Ministerstwo Finansów

Podatek solidarnościowy 2019 - kogo dotyczy i jaki jest jego cel?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

 

Podatek solidarnościowy – Przykład z Europy

Tego typu obciążenie nie jest tylko polskim pomysłem. Okresowe podatki, z których przychód przeznaczony był na konkretny cel, wprowadzono np. w Grecji i Portugalii przy okazji kryzysu finansowego oraz w Niemczech. Polski podatek solidarnościowy różni się tym, że w całości jest przeznaczony na jeden cel: ma zasilić Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, który – przynajmniej częściowo – będzie stanowić odpowiedź na postulaty osób protestujących w ubiegłym roku w Sejmie.

 

Kto zapłaci podatek solidarnościowy?

Danina solidarnościowa obejmie osoby o najwyższych dochodach. Jeśli po zsumowaniu przychodów ze wszystkich źródeł i odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskana kwota będzie przekraczała 1 mln zł, podatnik powinien dostarczyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania odpowiednią deklarację. Podatek ma stanowić równowartość 4% od nadwyżki, czyli kwoty powyżej 1 mln zł.

 

Innymi słowy: jeśli po odjęciu kosztów i wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne nasz dochód wyniesie 1 250 000 zł, do Urzędu Skarbowego należy wpłacić 4% od kwoty 250 tys. zł, czyli – 10 tys. zł. 

 

Od jakich dochodów wylicza się podatek solidarnościowy?

Do dochodów podatnika wliczają się także dochody uzyskane za granicą – w tym te, które nie podlegają zwykłemu opodatkowaniu w Polsce (najczęściej są one opodatkowane w kraju ich osiągania). Obliczając kwotę łącznego dochodu za 2019 rok należy wziąć zatem pod uwagę następujące źródła:

 • dochód z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło,
 • dochód uzyskany poprzez działalność gospodarczą (także opodatkowaną liniowo),
 • emerytury,
 • dochód z tytuły najmu,
 • dochód od zbycia udziałów i instrumentów finansowych,
 • dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej (bez dywidend).

Co ważne, w przypadku daniny solidarnościowej nie będzie można zastosować większości ulg, które obowiązują przy rozliczaniu podatku dochodowego. Także samotni rodzice bądź osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem nie będą mogły skorzystać z preferencyjnych warunków.

 

Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Fundusz został powołany z myślą o wsparciu osób z niepełnosprawnościami w zakresie szerszym niż obecnie robi to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadania, które będzie finansował Fundusz Solidarnościowy, będą realizowane przed jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych. Wśród tych zadań mają znaleźć się:

 • wsparcie zawodowe i społeczne osób z niepełnosprawnościami,
 • programy współfinansowane przez Unię Europejską,
 • programy rządowe i resortowe,
 • promowanie systemu wsparcia
 • oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 

Finansowanie SFWON nie tylko z podatku solidarnościowego

Należy także podkreślić, że to nie tylko najbogatsi podatnicy (których liczbę szacuje się na ok. 21 tysięcy) będą finansować nowo powstały fundusz. Oprócz wspomnianego podatku solidarnościowego, źródłami jego przychodu będą także:

 • składka wynosząca 0,15% podstawowej składki na Fundusz Pracy,
 • dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • środki pochodzące z UE przeznaczone na współfinansowanie programów prowadzących przez Fundusz,
 • odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu.
 

W tej chwili szacuje się, że budżet Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych będzie wynosić ok. 2 mld zł. 

   

Rozlicz PIT za 2019 Programem PIT Pro lub Online już dziś

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek solidarnościowy 2019 - PIT dla najbogatszych – kto go zapłaci?