Podatek od zysków kapitałowych
http://sxc.hu/

Podatek od zysków kapitałowych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przychody z kapitałów pieniężnych to przede wszystkim:


- odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych (wyjątkiem są środki pieniężne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą),
- odsetki i dyskonta od obligacji,
- przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
- przychody z dywidend i z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.

Dochody z kapitałów pieniężnych można rozliczać na trzy różne sposoby. To, który powinien zostać wybrany, jest uzależnione od tego, z jakiego konkretnie źródła pochodzi dochód podatnika.

Na zasadach ogólnych, czyli doliczając do całości dochodu i rozliczając na jednym formularzu według skali podatkowej, rozlicza się dochody kapitałowe ze spółek niebędących osobą prawną. Są to: spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. Według przepisów na zasadach ogólnych są też opodatkowane zyski ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych.

Spora część dochodów z zysków kapitałowych jest rozliczana ryczałtem. W tym przypadku oznacza to, że podatek do urzędu skarbowego odprowadza bank bądź instytucja pośrednicząca, np. fundusz inwestycyjny. Podatnik nie musi sam obliczać kwoty podatku, ale w związku z tym podatek nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu. Podatek wynosi w tym przypadku 19%. Ryczałtem są opodatkowane między innymi:

- odsetki od pożyczek (chyba że ich udzielanie jest przedmiotem działalności gospodarczej), papierów wartościowych, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania (z wyjątkiem odsetek na firmowym koncie podatnika),


- dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, dochód osoby oszczędzającej na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na tym koncie,


- kwoty jednorazowo wypłacanych przez OFE członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka,


- dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Najwięcej wątpliwości jest związanych z rozliczeniem tych dochodów, które są opodatkowane w ten sposób, że wymagają od podatnika złożenia dodatkowego zeznania podatkowego. Są to głównie dochody:

- z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (przede wszystkim akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych,
- z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
- z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną.

Podatek wynosi 19% dochodu i płaci się go na podstawie zeznania PIT-38. W tym przypadku możliwe jest uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu i odjęcie ich od przychodu, co pozwala nieco obniżyć należny podatek.

Podatek od zysków kapitałowych potocznie zwany jest podatkiem Belki od nazwiska ministra finansów Marka Belki, który wprowadził go 21 listopada 2001 roku.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przychód – co to jest?