Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Podatek od kopalin w formie proponowanej przez Ministerstwo...
http://sxc.hu/

Podatek od kopalin w formie proponowanej przez Ministerstwo Finansów może doprowadzić do bankructwa firm wydobywczych

Projekt podatku „miedziowego” wymaga dużych poprawek, – takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Gospodarcza, odnosząc się do projektu ustawy z 13 stycznia 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Wątpliwości KIG budzi przede wszystkim koncepcja, na podstawie której kształtowana jest wysokość podatku.

Takie zasady naliczania podatku mogą oznaczać dla przedsiębiorcy utratę całego wypracowanego zysku

Zdaniem KIG tezy, które legły u podstaw kształtowania wysokości stawki podatku są wadliwe. Zakładają one, że koszty wydobycia i produkcji miedzi stanowią sztywny udział w kosztach, a każdy wzrost cen miedzi (surowca przetworzonego) na rynkach międzynarodowych powoduje automatyczny wzrost dochodu podatnika, zajmującego się przetwarzaniem rudy. W tej koncepcji podatku, jego stawka rośnie wraz z cenami finalnego produktu. Doprowadziło to w konsekwencji (we wcześniejszej wersji projektu ustawy) do zaproponowania stawek, które w praktyce mogą oznaczać podatek bliski konfiskacie zysków.

Wzrost cen miedzi na świecie oznacza wyższe ceny rudy oraz konieczność uzyskania kosztownych koncesji

Projektodawca nie uwzględnił faktu, że wzrost cen miedzi przetworzonej na światowych rynkach powoduje również wzrost cen rudy. Rosną również ceny koncesji oraz przedsiębiorstw dysponujących odpowiednimi zasobami surowcowymi. Polskie firmy zajmujące się wydobyciem i przetwórstwem miedzi nie mają dostępu do złóż w takim zakresie, aby w pełni zaspokoić potrzeby surowcowe. Oznacza to m.in. konieczność nabywania koncesji na wydobycie w innych krajach lub przejęcia innych przedsiębiorstw. Zdaniem KIG, nie można więc zakładać z góry, że wzrost ceny miedzi bezpośrednio przełoży się na wzrost zysków polskich spółek działających w obszarze wydobycia i przetwórstwa miedzi.

Krajowa Izba Gospodarcza uważa, że podatek powinien być określony procentowo, na wzór rozwiązań przyjętych np. w Stanach Zjednoczonych. Takie rozwiązanie również wiąże wysokość daniny publicznej z ceną miedzi.

Podatek od kopalin nie uwzględnia konieczności odnowy środowiska naturalnego

W opinii Krajowej Izby Gospodarczej, projekt powinien być przygotowywany w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska. Celem nałożenia nowego podatku nie może być wyłącznie chęć zwiększenia przychodów budżetowych. Każdy podatek powinien również pełnić funkcję stymulującą. W szczególności podatek od kopalin powinien być w części przeznaczany na rekultywację środowiska naturalnego, zdegradowanego w wyniku wydobycia i na kompensaty środowiskowe. W obecnym kształcie podatek powoduje jedynie nałożenie dodatkowej daniny publicznoprawnej na nieliczną grupę podatników.

 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Loading Comments
Zainteresuje cię także