Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków za 2018
FreeImages
Podatanik.Info

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków za 2018

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Dotyczy to również tych podatników, którzy nie mieszkają na terenie Polski, ale osiągają na jej terenie dochody i podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

   

Exit tax za 2018

Podatek od niezrealizowanych zysków nazywany jest również exit tax lub podatkiem od emigracji. W Polsce zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, choć na terenie Unii Europejskiej nie jest nowością – stosuje go wiele państw członkowskich, by zapobiegać unikaniu opodatkowania przez swoich obywateli.
Ma to ukrócić proceder sztucznego transferu majątku do krajów, gdzie jego sprzedaż podlega niższemu podatkowi lub jest od tego podatku zwolniona. Zgodnie z unijną dyrektywą podatkiem objęte są tylko przedsiębiorstwa, w Polsce jednak będą musiały płacić go również osoby fizyczne, posiadające majątek w postaci papierów wartościowych lub udziałów w spółkach.

 

Co podlega podatkowi za 2018?

Przedmiotem exit tax, zgodnie z zapisami Ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych, jest przeniesienie składnika majątku (bez zmiany jego właściciela) poza terytorium Polski, w wyniku czego Polska w całości lub części traci prawo do opodatkowaniu dochodów ze zbycia tego składnika majątku.

Opodatkowaniu podlega również zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika, który w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi prawnemu, jeśli w jej wyniku Polska traci w całości lub części prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia  składnika majątku należącego do tego podatnika.

 

Stawki podatku exit tax 2019

Exit tax występuje w dwóch stawkach: 3% i 19%. Większość przypadków będzie objęta wyższą stawką. Natomiast stawka 3% będzie miała zastosowanie tylko w przypadku przenoszenia składników, których wartości podatkowej się nie ustala, czyli tych o zryczałtowanej formie opodatkowania.

 

Termin składania deklaracji i opłaty podatku za 2018

Obecne przepisy stanowią, że deklaracje w związku z dochodami z niezrealizowanych zysków składać będzie można do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód. Termin ten obowiązuje również dla wpłaty podatku. Resort finansów zapowiada jednak, że może on zostać przedłużony do 7 lipca 2019 roku. Jak będzie wyglądać to w kolejnych latach, jeszcze nie wiadomo.

 

Zwrot podatku exit tax 


Wiadomo za to, że podatnicy będą mogli ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku exit tax. Stanie się tak, jeśli w ciągu 5 lat ponownie przeniosą na teren Polski dany składnik majątku lub na nowo ustanowią swoją rezydencję podatkową w Polsce. 

   

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?