Podatek od czynszu z wynajmowanego wspólnego mieszkania...
http://sxc.hu/
Tax Care

Podatek od czynszu z wynajmowanego wspólnego mieszkania może rozliczyć jeden małżonek

Najem, podnajem, dzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze stanowią odrębny od działalności gospodarczej przychód opodatkowany według skali lub ryczałtem, jeżeli nie obejmują składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Od kwoty płaconego przez wynajmującego czynszu, podatnik zapłaci podatek w wysokości 18%, 32% (jeśli wybierze opodatkowanie na zasadach ogólnych), lub 8,5% (w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

>>>Rozlicz się z fiskusem za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2013<<<

Przychodem z najmu jest co do zasady umówiony czynsz, jaki za wynajem płaci wynajmujący. Nie wlicza się do niego ponoszonych przez wynajmującego wydatków związanych z przedmiotem najmu (np. abonament za istniejące w danym lokalu media, czy rozmowy telefoniczne, wodę, energię elektryczną ustalane w sposób ryczałtowy), jeśli z umowy najmu wynika, że wynajmujący zobowiązany jest do ich ponoszenia.

Podstawa do opodatkowania, tj. czynsz, zostanie jednak co do zasady zmniejszona o połowę, jeśli wynajmowane np. mieszkanie stanowi współwłasność małżonków – każdy z nich musi rozliczyć taki dochód oddzielnie, proporcjonalnie do udziału w zysku.

Tylko jeden z małżonków płaci podatek

Jeśli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to uzyskane dochody (przychody) z tytułu najmu nieruchomości stanowiącej ich współwłasność mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie, w którym wskazane zostanie, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu uzyskanego całego przychodu (dochodu) z najmu.

W zależności od tego, jaką formę opodatkowania zysku z najmu małżonkowie wybierali i kiedy rozpoczęli najem mieszkania, oświadczenie jeden z małżonków będzie mógł złożyć w ciągu roku lub do 20. stycznia. I tak, w przypadku opodatkowania według skali, oświadczenie złoży najpóźniej 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy w roku podatkowym dochód z najmu. Jeżeli natomiast wybrany został ryczałt, stosowne oświadczenie należy przekazać do urzędu skarbowego do 20. stycznia roku podatkowego. Jeśli pierwszy przychodów z najmu osiągnięty zostanie natomiast w ciągu roku podatkowego, czas na złożenie oświadczenie mija w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt. Małżonkowie, którzy otrzymają więc pierwszy czynsz za luty, mają czas na złożenie takiego oświadczenia do 20. marca.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Żaneta Rowińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także