Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Podatek na raty - jak to zrobić?
http://sxc.hu/

Podatek na raty - jak to zrobić?

Czasami zdarza się sytuacja, że nie możemy zapłacić podatku w terminie, bądź też kwota do zapłacenia jest na tyle duża, że nadwyręża nasz budżet. W tej sytuacji możemy ubiegać się o rozłożenie kwoty podatku na raty lub chwilowe odroczenie opłaty.

Co zrobić, aby rozłożyć należny podatek na raty?

W celu odroczenia terminu zapłaty należy wypełnić odpowiedni wiosek (dostępny tutaj), a następnie złożyć go w rejonowym Urzędzie Skarbowym.  Taka sama sytuacja tyczy się wniosku dotyczącego rozłożenia podatku na raty (dostępny tutaj). W obu przypadkach ubiegać się można zarówno o rozłożenie lub odroczenie samego podatku, bądź podatku wraz z odsetkami.

Co dalej?

Jeżeli decyzja Urzędu Skarbowego będzie pozytywna, należy zastosować się do ustalonych terminów. W przeciwnym razie zostają naliczone odsetki. Jeżeli odsetki były już wcześniej naliczone to nie dość, że zostaną naliczone nie tylko za nowy okres, ale również za cały okres odroczenia zapłaty. Nieterminowe opłaty pogarszają również sytuację podatnika w przyszłości, ponieważ zmniejsza się tym samym prawdopodobieństwo na pozytywne rozpatrzenie decyzji o odroczeniu bądź rozłożeniu na raty w przypadku kolejnych wniosków.

Jeżeli nie zapłacimy podatku...

W żadnym wypadu nie zaleca się unikania opłat podatkowych bez informowania odpowiednich organów. W pierwszym etapie na podatnika zostaną nałożone odsetki za zwłokę w płatnościach. Jeżeli uchylanie od płatności będzie trwało zbyt długo Urząd Skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Oczywiście to podatnik obciążany jest wszystkimi dodatkowymi kosztami – dlatego też, jeżeli wiemy, że nie uda nam się zapłacić należnego podatku należy skorzystać z jednego z powyższych sposobów.

Zobacz też inne artykuły:

Loading Comments