Pobieraczek zastrasza klientów?!
http://sxc.hu/

Pobieraczek zastrasza klientów?!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeanalizowaniu korespondencji przesyłanej przez Eller Service w sprawie umów z Pobieraczek.pl po raz kolejny dochodzi do wniosku, że przedsiębiorstwo naruszyło zbiorowe interesy konsumentów.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Firma miała nie tylko wprowadzać w błąd, ale i stosować bezprawne groźby oraz zastraszać swoich klientów, teraz przyjdzie jej zapłacić ponad 215 tys. zł kary.

Wprowadzenie w błąd – zastraszanie – groźby

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) rozpoczął dochodzenie, prowadzone w sprawie Eller Service z Sopotu, w związku z licznymi skargami konsumentów dotyczącymi korespondencji nadawanej przez przedsiębiorstwo odnośnie serwisu Pobieraczek.pl. Zgodnie z ustaleniami Urzędu, wiadomości masowo kierowane do użytkowników serwisu, miały na celu ich wprowadzenie w błąd i zastraszenie. UOKiK zakwestionował zarówno ich zgodność z dobrymi obyczajami, jak i prawem, czego przykładem były listy sugerujące popełnienie przestępstwa przez internautów (nawet małoletnich), którzy zawierając umowę z portalem podali nieprawdziwe dane np.: „(…) W tym miejscu musimy wskazać, że podawanie fałszywych danych osobowych mających na celu wprowadzenie w błąd drugiej strony umowy stanowi przestępstwo oszustwa z art. 286 kodeksu karnego, zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Oczywiście rozumiemy, iż w przypadku Pani dziecka mogło dojść do działania nieumyślnego, którego celem nie było popełnienie czynu zabronionego, jednakże gdybyśmy mieli się sztywno trzymać litery prawa, to o zaistniałej sytuacji powinniśmy powiadomić właściwy miejscowo Sąd rodzinny i opiekuńczy”.

Kolejnym zarzutem wobec właściciela Pobieraczek.pl było wprowadzanie konsumentów w błąd mające na celu wywołanie poczucia zagrożenia konsekwencjami prawnymi. Dotyczyło to wiadomości informujących, że w przypadku braku płatności i przegranego procesu związanego z wyegzekwowaniem należności, konsumenci zobowiązani będą do zwrotu kosztów windykacyjnych. Spółka nie określała przy tym zakresu tychże czynności - zaznaczyć należy, że ani regulamin usługi, ani przepisy prawa nie nakładają na konsumenta obowiązku zwrotu kosztów windykacyjnych. Dodatkowo, wbrew regulacjom prawnym, Eller Service zawierając z konsumentem umowę na odległość, nie potwierdzała na piśmie wymaganych prawem informacji. Dotyczyło to tak danych przedsiębiorcy, jak i chociażby ceny usługi, czasie obowiązywania umowy i prawa do odstąpienia od niej. Spowodowało to, że możliwość odstąpienia od (często zawieranej nieświadome) umowy ulegała każdorazowo przedłużeniu na okres do trzech miesięcy.

Kolejna kara – razem niespełna 0,5 mln zł

W związku z prowadzonym przeciwko właścicielowi pobieraczek.pl - przedsiębiorstwu Eller Service postępowaniem i jego wynikami, UOKiK nałożył na sopocką spółkę karę w wysokości ponad 215 tys. zł. Dodatkowo Prezes Urzędu nakazała zaprzestanie stosowania kwestionowanej praktyki.

To nie pierwsza kara nałożona na Eller Service. Wcześniejsza sankcja finansowa (potwierdzona przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) orzeczona w marcu 2010 roku, opiewała na blisko 240.000 zł i dotyczyła wprowadzania konsumentów w błąd. W decyzji Urzędu z dnia 31 marca 2010r. czytamy: „(…)uznaje się za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów działanie ww. przedsiębiorców polegające na stosowaniu reklamy wprowadzającej konsumentów w błąd co do bezpłatności świadczonych usług w okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy oraz co do okresu, na jaki umowa zostaje zawarta, co narusza art. 4 ust. 1 i 2 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom

rynkowym (Dz.U. Nr. 171, poz. 1206) i godzi w zbiorowe interesy konsumentów.” Jak wynikało z ustaleń Urzędu, serwis sugerował („10 dni pobierania za darmo”; „Tak, chce testować przez 10 dni”) możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi, jednak faktycznie moment rejestracji na portalu był jednoznaczny z zawarciem odpłatnej umowy, przy czym opłaty naliczane były od pierwszego dnia jej ustanowienia, a nie jak sugerowały hasła reklamowe dopiero po 10 dniach. W związku z tym konsumenci mogli zdecydować się na usługę, czego nie zrobiliby, gdyby nie zostali wprowadzeni w błąd.

Pozew zbiorowy

Historia sławetnego już pobieraczek.pl i spółki Eller Service zdaje się nie mieć końca, a internet aż wrze od niepochlebnych wpisów dotyczących patyk stosowanych przez przedsiębiorstwo. Co ciekawe www.pozywamy-zbiorowo.pl, jako pierwszy dedykowany serwis społecznościowy doprowadził do skutecznego zorganizowania pozwu zbiorowego przeciwko Eller Service. Niezbędne dokumenty już zostały złożone w Sądzie w Gdańsku – grono blisko (dotychczas) 200 osób czeka obecnie na orzeczenie dotyczące decyzji czy pozew może rozpatrywany być jako roszczenie zbiorowe. Pozostaje więc wierzyć, że sprawa pobieraczek.pl już niedługo znajdzie swoje finalne rozwiązanie.

 

Portal Skarbiec.Biz

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Słona zapłata „Pobieraczka”