Po pół miliona złotych dla 270 firm
http://sxc.hu/
Tax Care

Po pół miliona złotych dla 270 firm

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W tym roku w ramach popularnego działania 8.1 PO IG („Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”) odbyły się już dwa nabory, w których dofinansowanie zdobyło 242 spośród 1535 starających się o nie przedsiębiorców (czyli ok. 15,8%). Maksymalna kwota dotacji na e-biznes stanowi 70% poniesionych wydatków kwalifikowanych, których limit wynosi 700 tys. złotych. To oznacza, że na konto innowacyjnej firmy może wrócić maksymalnie 490 tys. złotych. Wyjątkiem są osoby, które nie ukończyły jeszcze 27 lat – w ich przypadku dotacja może wynosić 80% kosztów kwalifikowanych, czyli nawet 560 tys. złotych.

W ostatnim naborze 2012 r. do rozdysponowania wśród przedsiębiorców jest 134,2 mln zł, co oznacza, że maksymalne wsparcie w wysokości 490 tys. zł może uzyskać – tylko w tym naborze - ponad 270 firm. Doświadczenia poprzednich 2 lat pokazują jednak, że na maksymalne wykorzystanie wszystkich środków nie ma zbyt dużych szans. W 2010 r. zaostrzono bowiem znacznie kryteria merytoryczne, którym muszą sprostać starający się o dotację przedsiębiorcy (w tym czasie zmniejszono także maksymalną kwotę dotacji, która wcześniej wynosiła 850 tys. zł). Tym samym odsetek wniosków zatwierdzonych do finansowania znacząco spadł – w 2008 r. stanowił ok. 49% spośród wszystkich zarejestrowanych wniosków, natomiast w ubiegłym roku tylko 10,5%.

Z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), instytucji odpowiedzialnej za podział środków dostępnych w ramach działania 8.1, wynika również, że z dotacji na e-biznes korzysta niewielu młodych przedsiębiorców. Tax Care wyliczył, że ze wspomnianej wcześniej  preferencji stworzonej z myślą o przedsiębiorcach, którzy nie ukończyli 27. roku życia, korzystało w ostatnich latach w poszczególnych naborach maksymalnie 23,5% (spośród tych, którym przyznano dotację).

Odsetek przedsiębiorców do 27. roku życia, którzy otrzymali wsparcie do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji

Może to wynikać z faktu, że większość kwoty dotacji jest wypłacana na zasadzie refundacji – najpierw pieniądze trzeba wydać, a dopiero później starać się o ich zwrot w ramach podpisanej z PARP umowy. Tylko do 30% przyznanej dotacji może być wypłacone w formie zaliczki. Co więcej, od przedsiębiorców wymaga się , by pokryli z własnej kieszeni te koszty, których nie obejmuje dotacja, czyli w przypadku osób do 27. roku życia - 20 proc. wszystkich uwzględnionych w biznesplanie wydatków. Zakładając więc, że staraliby się o maksymalną kwotę dotacji – 560 tys. zł – oznacza to, że muszą dysponować własnym kapitałem na rozwój firmy w wysokości 140 tys. złotych. A taka kwota dla początkujących, młodych przedsiębiorców może być trudna do zdobycia. 

O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:

  • nie później niż przed upływem 1 roku od dnia uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej , (dla tej grupy przedsiębiorców kwota środków do podziału wynosi 76,7 mln zł); 
  • po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla tej grupy przedsiębiorców kwota środków do podziału wynosi 57,5 mln zł); 

pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Źródło: PARP

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl


Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ostatnie szanse na 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej