Planujesz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?...
http://sxc.hu/

Planujesz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Sprawdź status nabywcy

Gdy dokonujesz sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego zachowasz prawo do odliczenia VAT-u, dodatkowo zastosujesz preferencyjną stawkę 0%. Stanie się tak tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki dotyczące zarówno samego nabywcy, jak też opodatkowania według stawki 0%.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to jedna z transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. WDT to wywóz towarów z kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, skutkujący z założenia przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

WDT dokona tylko podatnik VAT UE

Przede wszystkim kwestia samego dostawcy towarów podlega ścisłym regulacjom prawnym. Musi on bowiem posiadać status czynnego podatnika VAT UE. W tym celu koniecznym jest złożenie jeszcze przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy zgłoszenia rejestracyjnego, powiadamiającego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Jedynym wyjątkiem od powyższej reguły jest dostawa, której przedmiotem są nowe środki transportu. W takim przypadku nie jest koniecznym posiadanie odpowiedniego identyfikatora.

Sprawdź status nabywcy

Sam fakt, że jesteśmy zarejestrowani jako podatnik VAT UE i dokonujemy dostawy do innego państwa członkowskiego nie wystarcza do uznania, że mamy do czynienie z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Istotny jest jeszcze status nabywcy.

• zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium innego państwa członkowskiego podatnikiem podatku od wartości dodanej (podany przez nabywcę numer można zweryfikować m. in drogą mailową: numery.vat@mofnet.gov.pl)

• osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, posiadającą stosowny numer identyfikacyjny w innym państwie członkowskim

• podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w charakterze właściwym dla wcześniej wymienionych, na terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

• innym podmiotem, działającym (zamieszkującym) w innym państwie członkowskim, w przypadku gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Gdy przemieszczasz też dokonujesz WDT

Wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jest również przemieszczenie przez przedsiębiorcę (lub na jego rzecz) towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Dotyczy to towarów, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, czy też nabyte, jeżeli mają służyć jego działalności gospodarczej. Ustawa przewiduje jednak szereg wyjątków (wymienione zostały w art. 13 ust. 4 ustawy o VAT), jak np. dotyczące towarów, które będą czasowo używane na terytorium innego państwa członkowskiego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, w celu świadczenia usług przez tego podatnika.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
VAT od zakupów w Unii może być niższy nawet o kilkanaście punktów procentowych