Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

PIT ma już 22 lata
http://sxc.hu/
Podatnik.info

PIT ma już 22 lata

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce regulują przepisy ustawy z 20 lipca 1991r., która była wielokrotnie nowelizowana. 

Dodatkowo prawa i obowiązki osób obciążonych podatkiem PIT wynikają z Konstytucji RP, szeregu ustaw i umów międzynarodowych oraz rozporządzeń wykonawczych.

Czym dokładnie jest PIT?

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych. Skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych.

PIT jest podatkiem bezpośrednim, który płacą osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów). Większość podatników opłaca go według progresywnej skali podatkowej (tzw. zasady ogólne), czyli przy użyciu stawek podatku w wysokości 18 i 32 proc.

Innymi formami opodatkowania dochodów w ramach PIT, po spełnieniu określonych warunków mogą być:

1. 19 proc. podatek od dochodu uzyskanego z:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika),
  • niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych),
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw,


2. ryczałtu od niektórych rodzajów dochodów (przychodów), np. najmu, dzierżawy.

Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatnicy muszą wypełnieć wiele różnego rodzaju formularzy związanych z podatkiem dochodowym odo osób fizycznych. Najczęściej są to zeznania roczne składane we właściwym urzędzie skarbowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39), w których wykazujemy uzyskane dochody (przychody)w roku podatkowym. PIT-28 należy złożyć do 311 stycznia, a pozostałe rodzaje zeznań do 30 kwietnia.

W prosty sposób rozlicz się już dziś darmowym programem PIT pro 2013. Dołącz do grona 4 000 000 zadowolonych Polaków i prześlij PIT do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online.

Dzięki temu zyskujesz:

  • Darmowy program za 0 zł
  • Wysyłkę PIT przez internet (e-deklaracje)
  • Gwarancję bezpieczeństwa za pomocą technologii SSL Certum
  • Szybki zwrot nadpłaty podatku
  • Wszystkie aktualne druki PIT 2013/2014 wraz załącznikami
  • Dostęp do PIT 365 dni w roku z dowolnego miejsca i urządzenia (Chmura PIT)


Pamiętaj!
Korzystając z programu PIT pro 2013 otrzymujesz nieograniczony dostęp do swoich deklaracji z możliwością intuicyjnego i szybkiego rozliczenia w zaledwie 5 minut. W każdym momencie możesz wydrukować swój PIT lub wysłać online do urzędu skarbowego bez kolejek. Skorzystaj z doświadczenia ekspertów i rozlicz swój PIT programem PIT pro 2013.

Ponadto podatnicy często odliczają różnego rodzaju ulgi i darowizny w formularzu PIT/O, który jest załącznikiem do deklaracji PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Dodatkowo jednym z najpopularniejszych druków w podatku dochodowym jest PIT-11. Stanowi on przekazywaną podatnikowi do końca lutego przez płatnika informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku podatkowym. Na jej podstawie pracownik rozlicza się z fiskusem.


Podatnik.info 

Loading Comments