PIT/B - załącznik do deklaracji dochodu lub straty za 2018 - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika
PIT/B -  załącznik do deklaracji dochodu lub straty za...
Beata Michoń
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT/B - załącznik do deklaracji dochodu lub straty za 2018

Podziel się tym artykułem:   

Załącznik PIT/B jest częścią deklaracji wypełnianej przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą. PIT/B powinny złożyć firmy, rozliczających się zarówno według ogólnej stawki podatkowej (18 lub 32%, druk PIT-36), jak i podatku liniowego (19%).

  

Druk dotyczy wyłącznie firm opodatkowanych według zasad ogólnych (18 proc. lub 32 proc.) albo po wyborze podatku liniowego (19 proc., druk PIT-36L).

 

Kiedy należy wypełnić załącznik PIT/B?

Załącznik PIT/B jest obowiązkowym elementem deklaracji podatkowej, którego nie można składać jako niezależnej deklaracji. Jeśli wskutek niedopatrzenia, przedsiębiorca pominął PIT/B, jest zobligowany do skorygowania deklaracji poprzez dołączenie PIT/B. W przypadku rozliczenia PIT z małżonkiem, który również prowadzi działalność gospodarczą, załącznik ten musi być wypełniony oddzielnie przez dwoje małżonków. Oddzielny PIT/B obowiązuje również w sytuacji wspólnego prowadzenia spółki – do obowiązującej ich deklaracji PIT-36, dołączą wówczas dwa załączniki PIT/B.

 

Druk PIT/B nie obowiązuje przedsiębiorców składających PIT-28, którzy rozliczają swoją działalność podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. Załącznik należy złożyć również w sytuacji, w której podatnik jest wspólnikiem w spółce niebędącej osobą prawną. Przedsiębiorca nie musi informować o udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych. PIT/B składa wówczas indywidualnie każdy wspólnik.

  

Ile załączników powinien wypełnić przedsiębiorca?

Na jedną księgę przychodów i rozchodów (rachunkową) powinien przypadać jeden załącznik PIT/B. W przypadku prowadzenia większej liczby działalności gospodarczych, lub prowadzenia jednej w wielu miejscach, druk PIT/B musi być wypełniony odrębnie dla każdej z nich.

 
Łączna wartość przychodów, dochodów i kosztów (część D.) niezależnie od ilości załączników PIT/B, wypełniana jest tylko na jednym z nich. Informacjami, które muszą pojawić się w załączniku, są dane prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (lub spółki cywilnej lub osobowej, w której przedsiębiorca jest wspólnikiem) oraz wartość przychodów i kosztów wynikających z tytułu działalności, zgodnie z informacjami zawartymi w księgach podatkowych podmiotu.

Załącznik PIT/B, wraz z deklaracją PIT-36 lub PIT-36L, może być uzupełniony w programie PIT, który w bezpieczny i wygodny sposób umożliwi przedsiębiorcy rozliczenie się z fiskusem za miniony rok podatkowy.

 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Podziel się tym artykułem: