PIT 38 do rozliczenia dochodów kapitałowych. Kto powinien go wypełnić w 2019? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
PIT 38 do rozliczenia dochodów kapitałowych. Kto powinien...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

PIT 38 do rozliczenia dochodów kapitałowych. Kto powinien go wypełnić w 2019?

Podziel się tym artykułem:   

PIT 38 to szczególny rodzaj deklaracji podatkowej, którą mają obowiązek złożyć prywatni inwestorzy, rozliczając przychody kapitałowe. Kto z podatników powinien wypełnić PIT 38, do kiedy musi dostarczyć deklarację do urzędu skarbowego oraz jak może uzupełnić PIT przez internet?


Kto musi złożyć PIT-38 za 2018?

Informacje o tym, których podatników obowiązuje konieczność złożenia zeznania PIT-38, podaje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niej, że tego typu deklarację powinno się wypełnić w następujących przypadkach:

 

1. Kiedy podatnik w poprzednim roku podatkowym odpłatnie zbył papiery wartościowe, pożyczone papiery wartościowe (w ramach tzw. sprzedaży krótkiej), pochodne instrumenty finansowe i realizacje wynikających z nich praw bądź udziały w spółkach z osobowością prawną,

2. Kiedy podatnik w poprzednim roku podatkowym objął udziały (akcje) w spółkach lub wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny - co ważne - w innej postaci niż przedsiębiorstwo czy jego zorganizowana część.

 

Do przychodów z kapitałów pieniężnych, za które należy rozliczyć się na deklaracji PIT-38 za 2018, zalicza się m.in. akcje i obligacje. Co istotne, do rozliczenia przychodu najważniejsza jest data odpłatnego zbycia, a nie data, w której podatnik poniósł koszty uzyskania papierów wartościowych.

 

Z czego nie należy rozliczać się na PIT-38 2019? Ze składania tego typu deklaracji są zwolnieni podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali odsetki z depozytów bankowych, lokat, otwartych funduszy inwestycyjnych i innych form oszczędzania. Wynika to z faktu, iż instytucje zarządzające tymi kapitałami są zobowiązane do odprowadzania należnego podatku.

  

Co będzie potrzebne do wypełnienia PIT-38 2019?

Do prawidłowego rozliczenia deklaracji PIT-38 online należy zgromadzić informacje o uzyskanych przychodach kapitałów pieniężnych w poprzednim roku podatkowym. W większości przypadków wystarczająca będzie deklaracja PIT 8C, otrzymana z biura maklerskiego. Jeżeli podatnik w ciągu roku korzystał z usług kilku biur maklerskich, powinien zebrać formularze PIT 8C od każdego z nich. Jeśli natomiast sprzedaży dokonano poza biurem maklerskim, obowiązkiem będzie samodzielne wypełnienie PIT-38.

 

PIT-38 również przez internet

Podatnicy rozliczający PIT-38 mogą to zrobić również przez internet. Termin złożenia deklaracji mija 30 kwietnia, co oznacza, że wybierając rozliczenie online, można uzupełnić i wysłać formularz nawet ostatniego dnia, bez ryzyka niedopełnienia obowiązku.

 

Aby złożyć PIT-38 przez internet, należy przygotować: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL oraz kwotę przychodu za rok poprzedzający ten, za który składane jest zeznanie. Po wypełnieniu formularza, najlepiej jest wysłać go przez Program PIT Pro. Dzięki temu dokument niezwłocznie trafi do urzędu skarbowego, gdzie nastąpi jego rozliczenie.

 

Podziel się tym artykułem: