PIT-38 – co to jest i kto go wypełnia? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
PIT-38 – co to jest i kto go wypełnia?
Redakcja
Beatrice Murch/http://skroc.pl/a8949/flickr.com CC_BY/http://skroc.pl/5e7f9
Podatnik.info

PIT-38 – co to jest i kto go wypełnia?

Podziel się tym artykułem:   

PIT-38 to przede wszystkim deklaracja przeznaczona dla giełdowych graczy. Do 2 maja 2017 roku muszą ją wypełnić podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, instrumentów finansowych lub udziałów w spółkach. Mogą również odliczyć stratę z lat ubiegłych.

Jak wypełnić PIT-38?


Zazwyczaj PIT 38 wypełnia się na podstawie druku PIT-8C, czyli informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Podobnie jak płatnicy PIT-11, domy maklerskie, w których podatnik posiada rachunek, powinny dostarczyć podatnikowi ten formularz do końca lutego 2017 roku.


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, deklarację PIT38 wypełniają podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali dochody z następujących źródeł:


1) z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach.

2) Z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.


Jeżeli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona, to urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał „0” (zero).


Kiedy PIT/ZG w PIT-38?


Jeśli podatnik w ubiegłym roku uzyskał przychody z inwestycji na zagranicznych rynkach lub sprzedaży udziałów w spółkach znajdujących się poza naszym krajem, to do deklaracji PIT38 musi dołączyć załącznik PIT/ZG.
W takim przypadku należy pamiętać, że kwoty wyrażone w walutach obcych, czyli:

 • przychody,
 • koszty,
 • kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu,
 • podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy,


przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.


Do kiedy PIT-38?


Zgodnie z ustawą PIT 38 należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Jednak w 2017 roku ten termin został wyjątkowo wydłużony do 2 maja.


W tym roku 30 kwietnia wypada w niedzielę. Natomiast w poniedziałek 1 maja w Polsce obowiązuje Święto Pracy, które jest ustawowo dniem wolnym. Oznacza to, że podatnicy mają czas na złożenie PIT38 w urzędzie skarbowym do północy 2 maja.


Jak odliczyć w PIT-38 stratę z lat ubiegłych?


W deklaracji PIT38 podatnicy mogą także odliczyć stratę z lat ubiegłych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy jako koszt podatkowy. Jego zasady mają m.in. zastosowanie w przypadku sprzedaży papierów wartościowych.


Dzięki temu inwestor może odliczyć w PIT 38 stratę w okresie pięciu lat od chwili jej wystąpienia, ale maksymalnie połowę w jednym roku. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Strata na giełdzie może być korzystna dla podatnika”.


W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji, użytkownik uniknie błędów rachunkowych w zeznaniu.


Program PIT pro 2016/2017 dostarczy PIT38 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Podziel się tym artykułem: