Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
Wyniki sondażu: sondaż 463 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

93 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

96 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

274 głosów
Kalendarz podatnika
PIT-37 w 2017 roku w rozliczeniu za 2016 rok
Redakcja
401(K) 2012/http://skroc.pl/5246d/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/5e7f9
Podatnik.info

PIT-37 w 2017 roku w rozliczeniu za 2016 rok

Podziel się tym artykułem:   

Najczęściej składaną deklaracją w rozliczeniu z podatku dochodowego od osób fizycznych jest oczywiście PIT-37. W tym rozliczeniu w 2017 roku z dochodów uzyskanych w 2016 roku, podatnicy wykażą zarobki m. in. z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

PIT-37 za 2016 rok – umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytury, renty, zasiłek dla bezrobotnych, stypendia


Zgodnie z ustawą, PIT-37 w 2017 roku w urzędzie skarbowym będą musieli złożyć podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali dochody:


1. wyłącznie w Polsce,


2. za pośrednictwem płatnika,


3. opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej (stawki 18 lub 32 proc.). Do najbardziej powszechnych źródeł dochodów opodatkowanych skalą należą te uzyskane z następujących źródeł:

 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej – umowa o pracę,
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
 • ze stypendiów,
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, umów o dzieło),
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych (m. in. umowa o dzieło).

Jak rozliczyć PIT-37 w deklaracji PIT za 2016 rok


Brzmi skomplikowanie? Nie ma powodów do zmartwień! Wystarczy skorzystać z całkowicie darmowego programu PIT Pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja za pomocą portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi pomoże szybko i łatwo przebrnąć przez wszystkie etapy rozliczenia rocznego, a także na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika – wybrać odpowiedna deklarację podatkową (np. najbardziej popularną – PIT 37)! Ponadto program PIT pro 2016/2017 zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w rozliczeniu za 2016 rok. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu za 2015 rok.Podatnik.info

Podziel się tym artykułem: