PIT-36 czy PIT-37? Najważniejsze różnice między formularzami - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
PIT-36 czy PIT-37? Najważniejsze różnice między...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-36 czy PIT-37? Najważniejsze różnice między formularzami

Podziel się tym artykułem:   

Czasem wybór właściwego formularza do rozliczenia swoich przychodów nie jest oczywisty. Niektórzy podatnicy przez lata wypełniają ten sam rodzaj deklaracji, inni, w racji różnych form podejmowanych zadań, muszą co roku upewniać się, który dokument powinni uzupełnić. O pomyłkę nietrudno w przypadku najpopularniejszych formularzy. 

Który z nich wybrać: PIT-36 czy PIT-37? Zebraliśmy główne różnice między nimi.

PIT-36 czy PIT-37?

To, czy podatnik powinien wybrać PIT-36 czy PIT-37 nie zawsze jest proste. Obie deklaracje łączą wspólne cechy.


Obydwa formularze:

  • dotyczą przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych,
  • udostępniają możliwość korzystania z szeregu ulg i odliczeń,
  • przewidują opcję rozliczenia samodzielnego, z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowującej dziecko.


Skąd więc wiedzieć czy uzupełnić PiT-36 czy PIT-37? Podpowiadamy, co je różni.


Dla kogo PIT-37?

Warto zacząć od najpopularniejszej od lat deklaracji, po którą co roku sięgają między innymi podatnicy rozliczający się na podstawie umowy o pracę. Choć to duża grupa wypełniających, PIT-37 to formularz, który powinno się wybrać również w wielu innych przypadkach.


Kto powinien wypełnić PIT-37 za 2018? Osoby, które w poprzednim roku podatkowym pobierały:

- wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku,

- emerytury lub renty krajowe, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,

- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

- stypendia,

- przychody z działalności wykonywanych osobiście (m.in. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, kontraktu menadżerskiego),

- przychody z tytułu członkostwa w w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,

- przychody z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych.


Kiedy wybrać PIT-36?

Co istotne, jeżeli podatnik na podstawie powyższych informacji kwalifikuje się do rozliczenia się na PIT-37 2019, ale w poprzednim roku uzyskał przychody opodatkowane według skali bez pośrednictwa płatników, powinien wybrać PIT-36. Należy postąpić podobnie, gdy podatnik uzyskał przychody ze źródeł położonych za granicą lub prowadził pozarolniczą działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych.

 

Aby w łatwy sposób zapamiętać, czy wybrać PIT-36 czy PIT-37 należy zwrócić uwagę, w jaki sposób podatnik uzyskiwał dochody: z pośrednictwem płatników czy bez. Konieczność samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oznacza, że należy złożyć PIT-36 2019.

 

PIT-36 za 2018 składają więc podatnicy, którzy w poprzednim roku:

- prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej, bądź działy specjalne produkcji rolnej,

- uzyskali przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy,

- uzyskali przychody zagraniczne,

- uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Podziel się tym artykułem: