PIT-36 2019 - co się zmienia? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika
PIT-36 2019 - co się zmienia?
Beata Michoń
http://sxc.hu/
Podatnik.Info

PIT-36 2019 - co się zmienia?

Podziel się tym artykułem:   

Jeżeli chociaż część Twoich zeszłorocznych dochodów została uzyskana bez pośrednictwa płatnika, odpowiednią deklaracją dla Ciebie jest PIT-36. 2019 rok wprowadza nieznaczne zmiany, z którymi podatnicy rozliczający się za pomocą tego formularza powinni się zapoznać. Kto musi sięgnąć po PIT-36 i o czym warto, aby pamiętał?

 

Dla kogo jest PIT-36 za 2018?

PIT-36 to druk dla tych podatników, którzy w 2018 roku uzyskali część (lub całość) dochodów bez pośrednictwa pracodawcy lub zleceniodawcy. Oznacza to, że w poprzednim roku byli zobowiązani do samodzielnego obliczenia zaliczki na podatek dochodowy i uiszczenia jej do urzędu skarbowego. Co istotne, po PIT-36 powinni sięgać podatnicy rozliczający się za pomocą skali podatkowej.

 

Powinieneś wypełnić i złożyć do urzędu PIT-36, jeśli w poprzednim roku podatkowym:

- prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą, która była opodatkowana na zasadach ogólnych, z zastosowaniem skali podatkowej (stawki podatkowe 18% i 32%),

- prowadziłeś działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

 

Na PIT-36 2019, tak jak w poprzednich latach, można rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wraz z małżonkiem. Jeśli jednego z małżonków obowiązuje PIT-37, drugiego zaś PIT-36, powinni wspólnie wypełnić i złożyć PIT-36.

 

PIT 2019 - o jakich zmianach warto wiedzieć?

W przypadku PIT-36 2019 rok zmienia niewiele. Istotne jest jednak powstanie nowego załącznika, obowiązującego podatników rozliczających się na drukach PIT-36 i PIT-36L. Ci z nich, którzy do prowadzenia swojej działalności korzystają z lokali bądź budynków o wartości ponad 10 milionów złotych mogą być zobowiązani do zapłacenia podatku wielkopowierzchniowego.

 

Kwota do zapłaty wynosi 0,035% podstawy opodatkowania. Podatek opłacany jest za całe miesiące, bez dzielenia kwoty proporcjonalnie w zależności od dni wykorzystywania budynku na cele przedsiębiorstwa. Podatek należy wykazać na załączniku PIT-MIT.

 

PIT-36 2019 a przychody uzyskane za granicą

Na formularzu PIT-36 za 2018 rozliczają się również podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody ze źródeł położonych za granicą, bez pośrednictwa płatnika.

  

Obowiązkiem jest wówczas złożenie dodatkowo załącznika PIT-ZG - na jednym załączniku należy wskazać przychody z jednego kraju. Sposób opodatkowania wynika w tym wypadku z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaki Polska zawarła z danym krajem. Jest to metoda wyłączenia z progresją (dotycząca w przypadku uzyskania przychodów m.in. w Austrii, Chinach, Kanadzie, Norwegii i Szwecji) lub metoda proporcjonalnego odliczenia (obowiązująca przy przychodach uzyskanych m.in. w USA, Belgii, Rosji i w państwach, z którymi Polska nie zawarła ww. umowy).

 

Sprawdź nasz krótki film instruktażowy -> Jak rozliczyć PIT-36 za 2018 ! 

   

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

  

Autor artykułu: Beata Michoń

Podziel się tym artykułem: