Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
PIT-11 do 31 stycznia 2018 roku! Niektórzy pracodawcy...
Pixabay.com
Podatnik.info

PIT-11 do 31 stycznia 2018 roku! Niektórzy pracodawcy muszę wcześniej przesłać druki

Podziel się tym artykułem:   

Druk PIT-11 za 2017 rok w formie papierowej płatnik musi dostarczyć podatnikowi najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. Jednak ten termin wydłuży się do 28 lutego tego roku, jeżeli pracodawca zdecyduje się przekazać pracownikowi informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy drogą elektroniczną. 

Do kiedy PIT-11 za 2017 rok do urzędu skarbowego?


Jednak niezależnie od formy przesyłania pracownikowi PIT-11, do urzędu skarbowego bez żadnych wyjątków druk musi zostać złożony przez płatnika do 28 lutego 2018 roku – papierowo lub elektronicznie.


Dla większości pracowników bądź zleceniobiorców oznacza to, że informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy otrzymają dopiero w lutym 2018 roku. W efekcie tego, że z formy papierowej przesyłki PIT-11 może skorzystać wyłącznie ograniczona grupa płatników.

Kiedy płatnik może przesłać PIT-11 w formie papierowej w 2018 roku?

W rozliczeniu za 2017 rok płatnik musi ustalić, do jakiej liczby podatników pełni rolę pobierającego zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami od 2015 roku PIT-11 w formie papierowej mogą przygotowywać jedynie pracodawcy rozliczający od 1 do 5 pracowników bądź zleceniobiorców.

Natomiast płatnicy, którzy rozliczają 6 lub więcej podatników, muszą do urzędu skarbowego dostarczyć druki PIT-11 drogą elektroniczną. Z kolei biura rachunkowe całkowicie zostały pozbawione możliwości korzystania z formy papierowej.

Otrzymałeś PIT-11 za 2017 rok? Podatnik.info wypełniza Ciebie PIT-37!

W 2018 roku portal podatkowy Podatnik.info jeszcze bardziej ułatwi użytkownikom rozliczenie PIT za 2017 rok. W tym celu przygotowaliśmy specjalną funkcję w całkowicie bezpłatnym programie PIT Pro 2017/2018, za pomocą której skonfigurowany z aplikacją system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów rozliczy zeznanie roczne za podatnika!

Wystarczy, że użytkownik dokładnie wprowadzi dane pole po polu, które są ponumerowane z druku PIT-11 do e-deklaracji PIT-37 wybierając opcję „Rozlicz PIT za mnie”. Następnie program obliczy wysokość podatku oraz ewentualnych ulg i nadpłaty, a także dostarczy zeznanie za 2017 rok do urzędu skarbowego. Wystarczy krok po kroku postępować według przygotowanej przez redakcję Podatnik.info instrukcji. Kiedy otrzymamy za pośrednictwem portalu podatkowego Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), możemy być pewni, że nasz PIT dotarł do Ministerstwa Finansów.

Podziel się tym artykułem: