Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
PIT-11 2019 - do kiedy? Kiedy PIT-11 za 2018 od Pracodawcy?
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT-11 2019 - do kiedy? Kiedy PIT-11 za 2018 od Pracodawcy?

Podziel się tym artykułem:   

PIT-11 stanowi fundament prawidłowego wypełnienia przez podatnika rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 i PIT-37. Zawiera informacje dotyczące uzyskanych przychodów i dochodów, kosztów ich uzyskania, jak również zaliczek pobranych z tytułu podatku dochodowego. Do kiedy PIT-11 pracodawca musi dostarczyć urzędowi skarbowemu i swoim pracownikom?

 

Do kiedy PIT-11 pracodawca musi przekazać urzędowi skarbowemu?

W związku z ustawą z 4 października 2018 roku, dotyczącą zmian w ustawach m .in. o podatku dochodowym, w 2019 r. skraca się czas, w którym można przygotować i przesłać do urzędu skarbowego deklaracje PIT za 2018 r. Zmianie uległa również możliwość przesyłania papierowych wersji niektórych z formularzy. W myśl wprowadzonej ustawy, termin dostarczenia przez płatników PIT-11, PIT-8C i PIT-R ulega skróceniu. W 2019 roku wszyscy płatnicy będą musieli przesłać uzupełnione deklaracje do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2019 r. Zmianie nie ulega termin przesłania PIT do pracowników, przypadający na 28 lutego 2019 r.

  

Wdrożony projekt ustawy zakłada ostateczne usunięcie możliwości przesłania do urzędów skarbowych papierowych wersji deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R. W wyżej wymienionych przypadkach możliwa będzie jedynie wysyłka elektroniczna.

  

W jakich przypadkach można spodziewać się otrzymania PIT-11?

Do otrzymania deklaracji PIT-11 zobowiązane są nie tylko osoby pracujące na podstawie umowy o pracę. Z otrzymaniem więcej niż jednego druku należy się liczyć w przypadku uzyskania dochodów z tytułu m. in.:

 • umowy zlecenia,
 • umowy o dzieło,
 • pobierania diety radnego lub pełnienia funkcji w komisji wyborczej,
 • stosunku służbowego,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • świadczeń z Funduszu Pracy,
 • stypendiów naukowych,
 • pracy w czasie pobytu w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym,
 • emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy.

  

Do kiedy PIT-11 powinien dotrzeć do:

 • Urzędu skarbowego – pracodawca jest zobowiązany przesłać go do końca stycznia w formie elektronicznej
 • Pracownika – pracodawca musi dostarczyć PIT-11 do pracownika do ostatniego dnia lutego (28 lutego 2018 r.)

W przypadku zaniedbania przez pracodawcę swojego obowiązku dostarczenia PIT-11 w wyznaczonych terminach, musi się liczyć z ryzykiem otrzymaniem grzywny. Może ona wynosić do 180 stawek dziennych. Co ważne, nieotrzymanie PIT-11 nie zwalnia pracownika z konieczności przesłania zeznania podatkowego. Wyjaśnienie braku wypełnionego przez pracodawcę formularza PIT-11 jest po stronie pracownika – czy została przesłana na zły adres lub zaginęła w transporcie? W przypadku braku porozumienia, o zaistniałej sytuacji można powiadomić urząd skarbowy bądź urząd kontroli skarbowej.

  

Po otrzymaniu należnych deklaracji PIT-11 można przystąpić do wypełniania obowiązującego zeznania podatkowego w programie PIT. Aplikacja ta pomoże użytkownikowi poprawnie uzupełnić wiążącą go deklarację wraz z wymaganymi załącznikami i możliwymi ulgami, jak również przesłać formularze bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów.

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Podziel się tym artykułem: